Center for Daginstitutionsforskning


Formålet med etableringen af Center for Daginstitutionsforskning på Roskilde Universitet er at skabe et stærkt, samlet og attraktivt forskningsmiljø med et internationalt udsyn på daginstitutionsområdet.


Opdateret d. 20. august 2018

Center for Daginstitutionsforskning skal forske i vuggestuer, børnehaver og aldersintegrerede institutioner på 0-6 års området med udgangspunkt i børneliv, pædagogik og professionsudvikling.

Centret vil skabe kritisk viden på tværs af eksisterende forskningsmiljøer og bygge bro til internationale forskningsmiljøer. Forskningen skal bidrage til at kvalificere fagligheden i daginstitutionerne, styrke pædagoguddannelsen og understøtte det gode børneliv. Det forskningsmæssige tyngdepunkt vil være hverdagsliv i daginstitutionerne.

BUPL er initiativtager til oprettelsen af centret og har bidraget med midler fra forskningspuljen, foreløbig til en periode på 3 år. BUPL sidder også i centrets bestyrelse.

Se Center for Daginstitutionsforskning