Vision for forskningsstrategi


Bliv klogere på visionen for BUPL’s forskningssatsning.


Opdateret d. 20. august 2018

Den nuværende udvikling med den stigende offentlige interesse i og statslige styring af pædagogernes arbejdsopgaver og metoder, og den samtidige markedsregulering af den offentlige forskning, understreger behovet for, at BUPL gennem en forskningsstrategi markerer sig i forhold til den viden, der udvikles i relation til den pædagogiske profession.

Visionen for forskningsstrategien er både at øge og forbedre forskningsformidlingen samt igangsætte relevant forskning.

Forskningsstrategien kan beskrives i 4 hovedformål:
  • BUPL skal være synlig for medlemmerne i forhold til pædagogisk viden. Det sted man henvender sig, hvis man ønsker viden om pædagogprofessionen.
  • BUPL skal som pædagogernes professionsforening udvikle sig til en autoritet på det pædagogiske vidensmarked. Hermed bl.a. være med til at sikre, at den forskning, der udvikles og har betydning for det pædagogiske område, støtter op om den pædagogiske profession.
  • BUPL skal prioritere at understøtte og synliggøre viden om pædagogers professionelle ekspertise.
  • BUPL skal arbejde på at sikre vidensudveksling mellem praksis, grund-, efter- og videreuddannelses- og forskningsinstitutioner.