Formidling


Viden er spildt, hvis den bliver inde i hovedet på forskerne. Derfor er det vigtigt, at BUPL støtter at pædagogisk forskning bliver formidlet til pædagoger, ledere, undervisere og politikere.


Opdateret d. 20. august 2018

BUPL fremlægger løbende nye og aktuelle forskningsresultater. En viden, der både skal bruges i kampen for at forbedre vilkårene for pædagoger og til at kvalificere det pædagogiske arbejde. Forskningsformidlingen består blandt andet af hjemmesideformidling (tekst), pjecer, rapporter og oplæg rundt om i landet.

Derudover arbejder BUPL målrettet med at forbedre og forny formidlingen af både ny og eksisterende forskning – både i forhold til det pædagogiske hverdagsliv, men også i det politiske arbejde og mere bredt i markeringen af pædagogprofessionen.