Baggrund for BUPL’s forskning


BUPL’s kongres besluttede i 2008, at BUPL’s forskningspulje skal gøres permanent. Forskningen skal laves af uafhængige forskere og skal formidles til pædagoger.


Opdateret d. 04. juni 2019

Med forskningen får du som pædagog mulighed for at få helt opdateret, interessant og relevant viden om din pædagogiske praksis.

Baggrund for forskningssatsningen

Formålet med forskningssatsningen er, at BUPL vil etablere sig som en markant spiller inden for pædagogisk forskning. Viden er en afgørende faktor for at styrke pædagogernes faglighed og kvalificere det pædagogiske arbejde. Det aftvinger respekt, at pædagoger kan formidle, hvad de ved, kan og gør.

BUPL’s kongres 2008 besluttede derfor følgende:

  1. Forskningspuljen gøres permanent.
  2. Forskningspuljen fastsættes som en procentdel af kontingentindtægten.
  3. BUPL’s hovedbestyrelse beslutter årligt en prioritering af, hvilke forskningstemaer, der skal satses på, herunder at udvælgelsen af forskningsprojekter sker efter de samme retningslinjer som i den første toårige periode.

Læs hele kongresbeslutningen (pdf)

Kongresbeslutningen om etableringen af forskningspuljen blev taget for at øge og forbedre forskningsformidlingen og for at igangsætte ny forskning, der var relevant for pædagoger.

Beslutningen blev beskrevet med 4 hovedformål:

  1. BUPL skal være synlig for medlemmerne i forhold til pædagogisk viden, det sted man henvender sig, hvis man ønsker viden om pædagogprofessionen.
  2. BUPL skal som pædagogernes professionsforening udvikle sig til en autoritet på det pædagogiske vidensmarked. Hermed bl.a. være med til at sikre, at den forskning, der udvikles og har betydning for det pædagogiske område, støtter op om den pædagogiske profession.
  3. BUPL skal prioritere at understøtte og synliggøre viden om pædagogers professionelle ekspertise.
  4. BUPL skal arbejde på at sikre vidensudveksling mellem praksis, grund-, efter- og videreuddannelses- og forskningsinstitutioner.
Rammerne for forskningspuljen

Midlerne
Midlerne til forskningspuljen er fastsat som en fast procentdel (2-3%) af kontingentindtægterne.

Armslængdeprincippet
Det er afgørende, at BUPL ikke har direkte indflydelse på de forskningsresultater, der bliver produceret. BUPL lægger vægt på “armslængdeprincippet”, der indebærer, at der er vandtætte skodder mellem bevillingsgiver, BUPL, og de forskere, der gennemfører forskningen. Dette sker både for at sikre resultaternes legitimitet men også for, at pædagogerne og BUPL som politisk organisation kan blive overraskede og genoverveje gamle dogmer.

Konkret betyder armslængdeprincippet, at:

  1. BUPL vælger nogle forskningstemaer, som alle anerkendte forskningsmiljøer har mulighed for at søge penge til forskning indenfor
  2. BUPL påvirker ikke de konkrete forskningsspørgsmål
  3. Forskerne har ret til at publicere og udtale sig om, hvad de vil, hvornår de vil.
Forskningsformidling

Viden skal ikke kun stå i bøger, men bringes i spil blandt mennesker. Derfor har BUPL en særlig forpligtigelse til at formidle den viden, der skabes i forskningsprojekter, i udviklingsprojekter og andre steder i den pædagogiske hverdag. Vidensformidling er derfor fortsat et centralt element i forskningssatsningen.

Læs mere om BUPL’s formidlingsindsats