Personalepolitisk drøftelse


Tillidsrepræsentanten skal sammen med lederen sikre, at alle de personalepolitiske emner bliver taget op på personalemøderne.


Opdateret d. 20. august 2018

Det drejer sig om arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold.

Tillidsrepræsentanten skal også sikre, at der i indflydelsessystemet, hvad enten der er indgået lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse eller man i kommunen fortsat følger TR/SU-bestemmelserne, sker en gensidig information og drøftelse af disse forhold.

Endelig skal tillidsrepræsentanten sammen med lederen arbejde på, at den kommunale personalepolitik bliver drøftet og implementeret på institutionsniveau.