Skema til risikovurdering


Dette skema gør det let for Arbejdsmiljøgruppen at lave risikovurderinger – for eksempel forud for, at en arbejdsopgave sættes i gang, eller som led i en APV-proces.


Opdateret d. 04. juni 2019

Udfyld skemaet sammen i gruppen og tal om risici samt muligheder for forebyggelse. I skal udfylde ét skema, for hver arbejdssituation, hvor I finder en risiko. I kan eksempelvis udvælge 2-3 arbejdssituationer, som I vil sætte fokus på, og udfylde skemaer på disse.

På side 2 finder I en oversigt over de hyppigste risikosituationer inden for forskellige brancher.
Hent og udfyld skema til risikovurdering (pdf)