Hvem er medlem?


Find ud af hvem der er medlem af BUPL i din institution. Så ved du, hvem det er, du skal hjælpe, og hvem du henter dit mandat hos.


Opdateret d. 24. september 2019

For at se, hvem der er medlem af BUPL i din institution, skal du logge ind på denne side: Hvem er medlem i min institution, så får du en liste over de medlemmer, du repræsenterer.


Listen er din liste, som kun du må bruge, som institutionstillidsrepræsentant (ITR). Du må hverken dele den med dine kollegaer eller med din leder.


 

Listen indeholder navne på de kollegaer, der er medlem af BUPL og derfor er berettiget til din hjælp som institutionstillidsrepræsentant (ITR). Hvis en kollega har valgt kun at være medlem af BUPL’s a-kasse, er hun ikke med på listen. Et a-kasse medlemskab giver ret til dagpenge, hvis man skulle blive ledig, men giver ikke alle de fordele, der er ved at være medlem af en fagforening.

Hvis en kollega har sendt en udmeldelse, så er der en måned plus løbende måneds udmeldelsesfrist. Det betyder, at en udmeldelse, der for eksempel modtages i BUPL den 10. november, først træder i kraft fra den 1. januar. Medlemmet skal betale kontingent indtil den 1. januar og er fuldgyldigt medlem indtil da.


Hvis du bliver bedt om hjælp af en kollega, kan du hurtigt tjekke, om kollegaen er medlem af BUPL.

Hvis du skal indkalde til et minimedlemsmøde på arbejdspladsen, for eksempel fordi du skal til tr-møde og snakke overenskomstkrav, så kan du se, hvem det er, der kan deltage i mødet.

Hvis du skal afholde nyvalg til tillidsrepræsentant posten, så kan du se, hvem du skal indkalde til valget.

Og så kan du jo se, hvem det er, der er en del af det faglige fællesskab i BUPL, og hvem du måske skulle invitere indenfor.


Mangler du nogle kollegaers navne på listen, er det måske fordi, de ikke er medlem af BUPL. Det giver dig en anledning til at tage en snak med kollegaen om, hvilke muligheder de har valgt fra ved ikke at være medlem.

Men det kan også være fordi, de ikke er registreret korrekt i BUPL’s medlemssystem. Hjælp dem ind på bupl.dk med deres login og tjek de oplysninger der er registreret omkring deres arbejdsplads og stilling, og få dem rettet til det korrekte. Der går et par dage, før du kan se rettelsen i listen.

Ret medlemsoplysninger