Læs protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. (pdf)


Læs protokollat om indgåelse af lokale aftaler om medindflydelse og medbestemmelse m.v. (pdf)