Fællestillidsrepræsentant (FTR) i BUPL


Find vej til nye udspil, analyser, tal, kursus- og uddannelsestilbud for FTR.


Opdateret d. 15. september 2021

Siden her skal ruste dig i dit arbejde som FTR, i forhandlinger og styrke dine muligheder for at deltage i den offentlige debat om pædagogers profession, løn- og arbejdsvilkår. Vi har derfor indsat links til sider om alt fra budgetter, normeringer, løn- og ansættelsesvilkår.

Tilbud

Du kan som FTR gratis deltage i forskellige typer kompetenceudvikling målrettet både FTR, valgte og ansatte i fagforeningen.
Se aktuelle kurser, uddannelser og arrangementer

Læs mere om vores uddannelsestilbud, og hvem vi er: Bliv klogere (pdf)

Plan

Uddannelsesplanen guider dig til, hvilke kurser vi anbefaler FTR at tage de første tre år samt de efterfølgende år: Uddannelsesplan (pdf)

Eksempler

Læs to cases om de nye FTR Lise og Henrik og deres uddannelsesvej:

Kontakt

BUPL’s kompetenceteam står altid klar til at vejlede dig om kurser og uddannelser. Skriv til: kursusadm@bupl.dk

Nyhedsbreve

BUPL udgiver flere nyhedsbreve, som opdaterer dig om pædagogfaget, børn, unge og BUPL’s holdninger, tilbud og aktiviteter.
Se og tilmeld dig vores nyhedsbreve

Pressemeddelelser

BUPL udsender pressemeddelelser om nye tal, analyser, udspil og holdninger, som det er en god ide at holde øje med.
Pressemeddelelser fra BUPL 


Din lokale fagforening kan hjælpe dig med svar på dine spørgsmål. Men du er også velkommen til at kontakte medarbejderne i forbundshuset.
Find en medarbejder på forbundskontoret

BUPL’s forbundshus er opdelt i enheder, fx Medlemsservice, HR, Analyse, Løn & Vilkår, Profession, der arbejder med alt fra overenskomster, jura, økonomi, uddannelse, forskning og politisk påvirkning og udspil om alt fra minimumsnormering i dagtilbud til pædagogers rolle i skole, fritidshjem, SFO og klub.