Valg af tillidsrepræsentant


På enhver institution kan der vælges 1 tillidsrepræsentant, hvis den pågældende repræsenterer mindst 5 medarbejdere.


Opdateret d. 20. august 2018

Ved afgørelsen af, om en arbejdsplads kan betragtes som en institution, indgår i overensstemmelse med hidtidig praksis bl.a. en vurdering af, om der i ledelsesfunktionen indgår selvstændig ledelsesret, beslutnings- eller indstillingsret på ansættelser og afskedigelser samt selvstændigt budget- og regnskabsansvar.

Hvis I ikke er nok

Udgør antallet af medarbejdere i en overenskomstgruppe mindre end 5 på institutionen, kan den pågældende gruppe udgøre enten et valgfællesskab med en tilsvarende gruppe på en anden institution i kommunen eller søge bistand hos en tillidsrepræsentant for en anden overenskomstgruppe på institutionen.

Tillidsrepræsentanten vælges blandt medarbejdere med mindst ½ års tilknytning til kommunen. Studerende i praktik og lignende er ikke valgbare.

Valgskema

Valget anmeldes skriftligt over for kommunen. Det sker på et valgskema, som sendes til fagforeningen.

Kommunen kan gøre indsigelse mod valget inden for 3 uger efter, at kommunen har modtaget meddelelse fra organisationen. Indsigelsesretten vedrører alene de formelle betingelser for at blive valgt.

For at styrke tillidsrepræsentantens muligheder for at udføre sit tillidsrepræsentantarbejde bedst muligt, bør det tilstræbes, at pågældende vælges for mindst 2 år ad gangen.