Uddannelse af tillidsrepræsentanter


Læs om uddannelsestilbud til BUPL’s tillidsrepræsentanter.


Opdateret d. 20. august 2018

Lokale kursustilbud for tillidsrepræsentanter og andre former for kurser og temadage finder normalt sted i fagforeningerne rundt om i landet. Du kan læse mere om kursustilbud på hjemmesiden eller i nyhedsbrevene fra din lokale fagforening.

Find din fagforening

Se alle arrangementer for tillidsvalgte

PUF- Parternes Uddannelsesfællesskab

PUF (Parternes Uddannelsesfællesskab) er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle og udbyde uddannelser i samarbejde, medindflydelse og medbestemmelse, arbejdsmiljø og lokale forhandlingsforhold til regioner og kommuner.

Læs om mulighederne for TR-uddannelse gennem PUF