Log ind

Bliv tillidsrepræsentant i BUPL


Læs om de typiske opgaver for en tillidsrepræsentant i BUPL.


Typiske opgaver


 • at være talsperson for dine kolleger
 • at forhandle på vegne af dine kolleger
 • at være bisidder ved fx tjenstlige samtaler, hvis din kollega beder dig om det
 • at være BUPL’s repræsentant på arbejdspladsen og give udtryk for BUPL’s holdninger og politik, rekruttere nye medlemmer mm.
 • at forvalte dit mandat fra BUPL – og fra dine kolleger
 • at gå til TR-møder i din kommunegruppe (ca. 1 gang om måneden)
 • at forlade institutionen for at deltage i faglige møder og lign., selvom det kan lægge ekstra pres på dine kolleger
 • at tage en TR-grunduddannelse og deltage i andre møder og uddannelsesaktiviteter
 • at være bedre beskyttet mod afskedigelse (TR-reglerne)


 • en person, der hjælper til med at skabe en god arbejdsplads
 • en talsperson, så de ikke står alene som enkeltpersoner
 • en rådgiver i forhold til arbejdstid og overenskomst
 • en tættere tilknytning til jeres fagforening
 • en bedre viden om jeres kommune
 • en talsperson i forhold til nye ansættelser, kvalifikationer og jobindhold


 • Som TR får du et fællesskab med de andre TR’er i kommunen
 • Som TR kommer du med i et fællesskab i BUPL og får tæt tilknytning til den lokale fagforening
 • Som TR får du større indsigt i dit fag og fagets vilkår


 • Hovedopgaven ligger inden for din normale arbejdstid
 • Der er en del læsestof, ting du skal kunne finde frem og viden du skal rumme
 • Kurser og møder ligger i princippet i arbejdstiden
 • Du skal ville det og bliver til gengæld belønnet med ros og tak fra kollegerne
 • Du skal kunne sige til og fra over for både kolleger og ledelse, så du kun løser de relevante opgaver


 • Der skal være 5 ansatte i overenskomstgruppen
 • I indkalder de ansatte i overenskomstgruppen til et møde
 • I vælger en TR og meddeler valget til fagforeningen og/eller jeres FTR.
 • I skal udfylde TR-skemaet (find skemaet)


Velkomstpjece til nye tillidsrepræsentanter


Som tillidsrepræsentant er det dig, der sikrer forbindelsen mellem BUPL’s politik og det daglige arbejde i landets daginstitutioner, fritidshjem, SFO’er, klubber, mv.

Det er også dig, der fortæller BUPL, hvad dine kolleger mener, har brug for og forventer af BUPL.
Og det er dig, der sørger for, at dine kolleger ved, hvordan BUPL arbejder for at forbedre medlemmernes arbejdsvilkår på en lang række områder.

Pjecen ‘Her er dit fagforbund’ fortæller overordnet og generelt om samarbejdet mellem forbund, fagforeninger og fællestillidsrepræsentanter. Få overblik over de politiske beslutningsprocesser i forbundet, så du har mulighed for at sætte dine – og dine kollegers – tydelige fingeraftryk på BUPL’s politik.

Hent velkomstpjecen ‘Her er dit forbund’ (pdf)