Log ind

Bliv tillidsrepræsentant i BUPL


Læs om de typiske opgaver for en tillidsrepræsentant i BUPL.


Typiske opgaver


 • at være talsperson for dine kolleger
 • at forhandle på vegne af dine kolleger
 • at være bisidder ved fx tjenstlige samtaler, hvis din kollega beder dig om det
 • at være BUPL’s repræsentant på arbejdspladsen og give udtryk for BUPL’s holdninger og politik, rekruttere nye medlemmer mm.
 • at forvalte dit mandat fra BUPL – og fra dine kolleger
 • at gå til TR-møder i din kommunegruppe (ca. 1 gang om måneden)
 • at forlade institutionen for at deltage i faglige møder og lign., selvom det kan lægge ekstra pres på dine kolleger
 • at tage en TR-grunduddannelse og deltage i andre møder og uddannelsesaktiviteter
 • at være bedre beskyttet mod afskedigelse (TR-reglerne)


 • en person, der hjælper til med at skabe en god arbejdsplads
 • en talsperson, så de ikke står alene som enkeltpersoner
 • en rådgiver i forhold til arbejdstid og overenskomst
 • en tættere tilknytning til jeres fagforening
 • en bedre viden om jeres kommune
 • en talsperson i forhold til nye ansættelser, kvalifikationer og jobindhold


 • Som TR får du et fællesskab med de andre TR’er i kommunen
 • Som TR kommer du med i et fællesskab i BUPL og får tæt tilknytning til den lokale fagforening
 • Som TR får du større indsigt i dit fag og fagets vilkår


 • Hovedopgaven ligger inden for din normale arbejdstid
 • Der er en del læsestof, ting du skal kunne finde frem og viden du skal rumme
 • Kurser og møder ligger i princippet i arbejdstiden
 • Du skal ville det og bliver til gengæld belønnet med ros og tak fra kollegerne
 • Du skal kunne sige til og fra over for både kolleger og ledelse, så du kun løser de relevante opgaver


 • Der skal være 5 ansatte i overenskomstgruppen
 • I indkalder de ansatte i overenskomstgruppen til et møde
 • I vælger en TR og meddeler valget til fagforeningen og/eller jeres FTR.
 • I skal udfylde TR-skemaet (find skemaet)