Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019


FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) og medlemsorganisationerne sætter i 2019 fokus på sine flere end 25.000 arbejdsmiljørepræsentanter og deres afgørende indsats for et sundt og sikkert arbejdsmiljø på landets arbejdspladser.


Opdateret d. 26. marts 2019

Blandt BUPL’s medlemmer er der cirka 2200 arbejdsmiljørepræsentanter, der hver dag arbejder for, at pædagoger trives på deres arbejde. Det er en vigtig opgave, fordi et godt arbejdsmiljø – fysisk som psykisk – giver den enkelte pædagog ro og overskud til at holde fokus på det pædagogiske arbejde.

En overset rolle

Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019 skal skærpe anerkendelsen af arbejdsmiljørepræsentanternes store daglige indsats for at skabe og fastholde et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Desværre er det ikke altid, at arbejdsmiljørepræsentantens rolle anerkendes. Hvor arbejdsgiveren har ansvaret for et sikkert og sundt arbejdsmiljø, er det ofte arbejdsmiljørepræsentanternes fortjeneste, at de daglige opgaver på arbejdspladsen løses, uden at kollegerne kommer til skade, bliver fysisk eller psykisk nedslidte eller er nødt til at sygemelde sig på grund af smerter eller stress.

Formål med kampagnen

Det er svarene i en spørgeskemaundersøgelse blandt 10.000 arbejdsmiljørepræsentanter i 2018, der er grundlaget for Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019’s hovedtemaer og indsatsområder:

  • AMR’s rolle og opgaver
  • Tid til arbejdsmiljøarbejdet
  • Uddannelse og kompetenceudvikling
  • Strategisk arbejdsmiljøarbejde
  • Unge og nyvalgte AMR’ere

Læs mere om Arbejdsmiljørepræsentantåret 2019

Facebook cover

Vi har udarbejdet et facebook coverbillede, som du kan downloade ved at klikke på det og anvende på din facebook-profil: