Log ind

For tillidsvalgte


Læs om de forskellige poster som tillidsvalgt: Tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant. Få overblik over opgaver og redskaber - og hvordan du bliver valgt til en tillidspost. Du kan også læse om MED-systemet.