Log ind i A-Kassen

For tillidsvalgte


Læs om de forskellige poster som tillidsvalgt i BUPL. Tillidsrepræsentant, fællestillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant. Få overblik over opgaver, redskaber, og hvordan du bliver valgt til en tillidspost. Ligeledes kan du læse om MED-systemet.