Opgaver for ledertillidsrepræsentanter


Ledertillidsrepræsentanter kan på kollegernes vegne og i samarbejde med BUPL fremme de pædagogfaglige lederes faglige interesser over for den kommunale ledelse.


Opdateret d. 20. august 2018

Hver dag træffes ledelsesmæssige beslutninger i kommunerne, som har betydning for ledernes arbejdsvilkår. Det drejer sig om eksempelvis styreformer, pædagogiske principper, medarbejdernes løn- og ansættelsesvilkår og vilkår for ledernes virke i dagligdagen. Her har ledertillidsrepræsentanten en vigtig rolle.

Lederne kan vælge deres egen tillidsrepræsentant. En tillidsrepræsentant for lederne har de samme opgaver som andre tillidsrepræsentanter, nemlig først og fremmest at fremme og vedligeholde rolige og gode arbejdsforhold.

BUPL betragter tillidsrepræsentanten som en nøgleperson og som bindeleddet mellem fagforeningen og medlemmerne på arbejdspladsen. BUPL arbejder tæt sammen med ledertillidsrepræsentanterne og sikrer, at de understøttes i at løse de opgaver, der følger af hvervet.

Opgaver for leder-TR
 • At sikre indflydelse og medbestemmelse på kommunale beslutninger, der har betydning for ledernes vilkår
 • At vejlede kolleger i forhold til spørgsmål om løn- og ansættelsesforhold
 • At holde øje med ledernes arbejdsvilkår og sikre at eventuelle problemer synliggøres og søges løst
 • At være bindeled mellem lederne og BUPL
 • At forhandle og/eller aftale lokal løn i samarbejde med BUPL
 • At sikre at lederne er organiseret i BUPL
BUPL’s tilbud til leder-TR
 • Uddannelse til opgaven sammen med andre ledertillidsrepræsentanter
 • Sparring på TR-opgaven
 • Kontinuerlig udvikling af egne faglige og personlige kompetencer
 • Adgang til information og værktøjer, der understøtter hvervet
 • Forhandling af tilfredsstillende vilkår til at udøve TR-hvervet

Læs om valg af tillidsrerpæsentant for ledere