Log ind

Personaleledelse


Ledelse er en disciplin med mange aspekter - ledelse af personalet er en central opgave. BUPL hjælper dig til at styrke din position som leder og skaber en stærk personale gruppe. Du kan blandt andet få information om love og aftaler, men også få hjælp til at komme videre med en konkret problemstilling i forbindelse med konflikthåndtering, personalepolitik eller ansættelse af nye medarbejdere.


Spørgsmål og svar om personaleledelse


Det er ubehageligt for alle parter, når en medarbejder skal afskediges. Der findes ikke en smertefri måde at gøre det på, men du kan sikre dig, at du gør efter bogen og på den mest nænsomme måde.

Læs mere om afskedigelse


At ansætte den helt rigtige kræver er nogen gange en udfordring – både faglige kompetencer, personlighed og erfaring skal tages i betragtning.

Få tips til, hvordan du ansætter den rigtige