Ledelse i kompleksitet


Pædagogiske ledere ’forspiser’ sig tit på at være omsorgsfulde. Brug i stedet energien på at blive dygtige samtalepartnere, der kan agere i kaos og forskellighed, opfordrer ledelsesforsker Pernille Thorup.

Få seks gode råd fra Pernille Thorup, medforfatter til bogen ’Ledelse i kompleksitet’, ledelsesforsker og afdelingschef i Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK).


Opdateret d. 20. august 2018
1. Giv plads

En god pædagogisk leder er en leder, der giver medarbejderne plads til at udfolde deres pædagogiske faglighed. En, som ikke møver sig frem og dominerer med sin egen pædagogiske faglighed, men formår at understøtte medarbejdernes kompetencer og selv koncentrerer sig om det ledelsesfaglige.

God ledelse er også at tage de erfaringer, som man selv har erhvervet i et samspil med andre, seriøst.

2. Forhandl dig ind i konflikterne

Mange tror, at en leder kan stille sig uden for organisationen og uafhængigt påvirke den, men det er umuligt. Vi former hinanden og bliver formet af den paradoksalitet, som findes på alle arbejdspladser.

Magtrelationer og konflikter er også altid til stede og ikke noget, vi skal prøve at få til at forsvinde. Udfordringen er at forhandle os ind i dem og ikke se dem som en krig, men som en forskellighed, der konstant er til forhandling.

3. Lær at navigere i paradokser

Bevægelser i organisationer er paradoksalt nok forudsigelige og uforudsigelige på samme tid. Lederens evne til at navigere i dette paradoks er vigtigere end evnen til at forudsige og planlægge.

Pædagogiske ledere er ofte forankret i positiv psykologi og systemisk tænkning, og det kan give udfordringer, når de skal forholde sig til den hardcore side af ledelse, som blandt andet er at gå ind i konflikter og fastholde medarbejderne på, at de går på arbejde for at arbejde.

4. Tal med hinanden

Går noget i hårdknude, skal lederen tage fat på det med det samme, men samtidig lade være med at skære igennem for hurtigt for at presse en beslutning igennem. Det er en dyd at lade nogle uenigheder stå åbne lidt længere, end lederen måske selv kan lide.

Når alle føler sig forstået og lyttet til, bliver det nemmere at bevæge sig ad samme vej. Man skal kommunikere, lære at tale med hinanden og undlade at sende mail til folk, hvis man lige så godt kan tale med dem i virkeligheden.

5. Vær fleksibel i samtaler

Lederne skal øve sig i at være i åbne samtaler. For det første skal de lytte mere – ikke mene noget, bare høre efter, hvad folk siger. I stedet for hele tiden selv at skubbe noget ud, så prøv som en energibevægelse at trække noget ind for bagefter at skubbe noget ud.

For det andet skal de arbejde sig ind i de forskellige paradokser, der findes i ledelse, og turde improvisere for at opnå det, de har planlagt. De skal turde inkludere holdninger og ideer i en samtale eller et projekt, som de ikke selv på forhånd havde tænkt på.

6. Se magten som en relation

Magt udspiller sig hele tiden i samspillet med andre. Din magt er afhængig af, hvordan du indgår i den sammenhæng. Du kan have formelt set meget magtfulde topchefer, samtidig med at organisationen undercover gør, hvad den vil.

Du kan have pædagogiske ledere, som har kæmpestore planer og pædagogiske strategier, som slet ikke bliver foldet ud i deres organisationer, fordi medarbejderne ikke føler sig set og hørt i den proces. Og så er det jo på en måde medarbejderne, der har magten.

Hele interviewet med ledelsesforsker Pernille Thorup og tema om pædagogfaglig ledelse er bragt i Ledetråden 4/2015

Læs hele interviewet i Ledetråden 4/2015

Læs om tværfagligt samarbejde i Ledetråden 1/2017