Pædagogfaglig ledelse


Forskellige udviklingstendenser presser de offentlige ledere. BUPL’s lederforening har sammen med HK Kommunal chefgruppen og Socialpædagogerne lavet en lille film om offentlige lederes udfordringer.


Opdateret d. 20. august 2018

BUPL’s ledermedlemmer ønsker at kunne levere et solidt stykke arbejde – hver dag. Filmen giver bud på, hvad der forhindrer dette, og hvordan hindringerne kan minimeres.

Brug tegnefilmen til at drøfte med dine kolleger og dine chefer, hvordan I sammen kan sikre, at de pædagogfaglige ledere kan udføre et solidt stykke arbejde – hver dag.