Lønberegner for ledere


Lønberegneren viser sammenhængen mellem løn og ledelse.


Opdateret d. 19 november, 2020

I lønberegneren kan du selv definere din profil, og se lønniveauet. Lønberegneren er baseret på data indsamlet i slutningen af 2020 blandt medlemmer, der arbejder som ledere på de private og den kommunale overenskomst.


Beregningen viser:

  • Medianen, som er den højeste løn i den mindste halvdel (50%)
  • Nedre kvartil, som er den højeste løn blandt den mindste fjerdedel (25%)
  • Øvre kvartil, som er den højeste løn i de mindste tre fjerdedele (75%).

Lønniveauet er defineret som din faste løn (grund-, funktions- og kvalifikationsløn) uden pensionsbidrag og før skat.