Grundløn for ledere


Grundlønnen dækker de ledelsesfunktioner, der forventes varetaget i stillingen.


Opdateret d. 04. juni 2019

Når grundlønnen aftales, skal der tages hensyn til stillingens indhold, kompleksitet og omfang samt stillingens organisatoriske placering i forhold til andre lederstillinger i kommunen. Grundlønnen til ledere aftales mellem de lokale aftaleparter, som er BUPL’s fagforening på den ene side og kommunen (eller den selvejende institutions bestyrelse) på den anden side. Det højeste løntrin, der kan aftales som grundløn, er løntrin 50.

Hvad dækkes af grundlønnen?

Grundlønnen dækker de ledelsesfunktioner, der forventes varetaget i stillingen. Når grundlønnen aftales, skal der tages hensyn til stillingens indhold, kompleksitet og omfang samt stillingens organisatoriske placering i forhold til andre lederstillinger i kommunen.

Stilling der er blevet ledig eller nyoprettet stilling?

En stilling, der bliver ledig, har – når den skal besættes igen – den grundløn, der hidtil har været aftalt for stillingen, undtagen hvis stillingens arbejds- og ansvarsområde har ændret sig væsentligt, eller de lokale parter aftaler noget andet.

Oprettes der nye stillinger, skal de lokale parter vurdere stillingsindholdet i forhold til de øvrige lederstillinger i kommunen og på det grundlag indgå aftale om grundløn.

Kend dit lederjob

Det er vigtigt, at du som leder kender dit lederjob, når du vil stille krav om bedre vilkår – måske bedre sammenhæng mellem mål, ressourcer, opgaver, kompetencer og løn – eller hvis du skal vurdere, om et nyt job er noget for dig.

Læs spørgeguiden “Kend dit lederjob”

Hjælp til afklaring af stillingens indhold

Hvordan sammenligner man lederjobs i forskellige institutioner? Skal en ny-ansat leder automatisk aflønnes som sin forgænger? Hvilke kompetencer skal udløse hvilke tillæg? Hvordan kan man vide, hvad der vægtes højest i den enkelte stilling?

MIRO Global Consult har i samarbejde med BUPL Storkøbenhavn udviklet et stillingsvurderingsværktøj, som er et bud på en struktureret og professionel måde at skabe sig indblik i og overblik over stillingsindhold og løndannelse.

Læs uddrag af Stillingsvurderingvæktøjet for ledere (pdf)

Læs det samlede materiale om Stillingsvurderingsværktøj for ledere (pdf)