Log ind

Løn for ledere


Det er vigtigt, at du som pædagogfaglig leder har overblik over din løn og lønvilkår.


Spørgsmål og svar om løn for ledere


BUPL's lønberegner for ledere giver dig et billede af, hvad du bør have i løn.Generationsskifteordninger er for ledere i kommunale og selvejende institutioner.

Ordningen er skabt for at sikre, at du bliver i din lederstilling i et aftalt antal år, så der er mulighed for et hensigtsmæssigt generationsskifte. Du skal være fyldt 54 år og aftalen kan indgås for en periode af højst 6 år og med fratrædelse tidligst, når du fylder 60 år.

En generationsskifteordning giver mulighed for:

  • Et løntillæg
  • En fastholdelsesbonus og/eller
  • En pensionsforbedring

Ordningen skal aftales mellem din arbejdsgiver, det vil sige kommunen eller bestyrelsen for den selvejende institution og din lokale BUPL-fagforening.