Lederforeningens politikker og planer


Her på siden kan du dykke ned i de politikker og planer Lederforeningen i BUPL har.


Opdateret d. 25. august 2020

Politikkens formål er at give Lederforeningen i BUPL’s holdning til indretningen af offentlig styring og ledelse. Politikken angiver en dynamisk retning for offentlig styring og ledelse, som også dækker et tværfagligt perspektiv på hele 0-18 års området.

Læs Lederforeningen i BUPL’s politik om offentlig ledelse og styring (pdf)


Lederforeningen i BUPL har fulgt ledelseskommissionens arbejde tæt og deltager i ledelseskommissionens følgegruppe.

Lederforeningen har på opfordring fra ledelseskommissionen udarbejdet et sæt anbefalinger, som Lederforeningen mener, at ledelseskommissionen bør medtage i den afsluttende rapport til innovationsminister Sophie Løhde.

Lederforeningen peger på fire anbefalinger
 • At den pædagogiske kerneopgave ikke kan fjernstyres fra forvaltningen eller anden side i øvrigt
 • At den pædagogfaglige leder skal have et passende ledelsesspænd og et ledelsesrum, der giver lederen muligheder for at handle i forhold til dagligdagen og udviklingen på institutionen
 • At der skal etableres strukturer, der er tilpasset institutionens opgaver, og at der skal være tilstrækkelige resurser til at kunne løse kerneopgaven
 • At det er nødvendigt for løsning af kerneopgaven, at institutioner ledes af professionsfaglige ledere.

Læs mere om Lederforeningen i BUPL’s anbefalinger til ledelseskommissionen (pdf)

 

Ledelseskommissionens anbefalinger

Lederforeningens bestyrelse (LB) har prioriteret blandt Ledelseskommissionens 28 anbefalinger.
Læs de 10 anbefalinger, som Lederforeningen i BUPL vil forfølge implementeringen af (pdf)


“Lederuddannelse til alle ledere” er lederforeningens efter- og videreuddannelsespolitik for BUPL’s ledermedlemmer.

Det er ikke tilstrækkeligt at være en dygtig pædagog for at være en god leder. Lederen skal også være en dygtig leder med de fornødne ledelsesmæssige kompetencer.

BUPL’s ledelsessyn bygger på professionsfaglig ledelse, hvilket medfører at ledelse af pædagogiske institutioner kræver specifik faglig indsigt i de logikker og grundforståelser, der er kendetegner det pædagogiske arbejde med børn og unge. Oven i dette skal lederen have de fornødne ledelsesmæssige kompetencer svarende til om lederen leder medarbejdere eller andre ledere. Disse ledelsesmæssige kompetencer erhverves ved arbejdet med ledergerningen, sparringen med andre ledere, coaching og ved efter- og videreuddannelse.

Lederuddannelse til alle ledere” lægger vægt på fem emner:

 • Lederuddannelse på diplomniveau
 • Lederuddannelse på masterniveau
 • Kvaliteten af lederuddannelse
 • Vilkår for lederuddannelse
 • Ledelse ved tværfaglige institutioner

Læs Lederforeningens efter- og videreuddannelsespolitik for ledermedlemmer  (pdf)


Lederforeningens arbejdsprogram for 2019 – 2021 er vedtaget på Lederforeningens Landsmøde den 7. marts 2019. Arbejdsprogrammet sætter retning for Lederforeningens arbejde de kommende to år og har fire politisk udvalgte indsatsområder, som er:

 • Styrket pædagogfaglig ledelse på 0-18 års området
 • Styrket faglig ledelse gennem meningsfuld styring
 • Ledernes løn og arbejdsvilkår skal forbedres
 • Lederforeningen i BUPL er synlig og har indflydelse

Læs mere i Lederforeningens arbejdsprogram 2019 – 2021 (pdf)