For ledere af ledere


Som leder af leder og medlem af Lederforeningen i BUPL har du mulighed for at benytte dig af tiltag, som er for dig der er områdeleder, klyngeleder, distriktsleder mm.


Opdateret d. 06. september 2019

Du kan for eksempel få rådgivning og sparring og du kan deltage i netværk særligt for ledere af ledere, hvor du kan få faglige input og videndele med kollegaer. Du modtager også et nyhedsbrev ca. hver anden måned, kun for ledere af ledere.

Hvis du har spørgsmål, du gerne vil drøfte, eller hvis du i øvrigt har forslag til tiltag, kan du kontakte:

Lederkonsulent Inge Schoug Larsen
Mail: isl@bupl.dk
Telefon: 61 96 41 21


Nyheder, artikler og inspiration

Find viden og inspiration, som er særligt relevant for dig, der er leder af ledere


 

Som leder af ledere har du mulighed for at få en fortrolig samtale om faglige og ledelsesmæssige overvejelser og de specielle vilkår, der gør sig gældende for dit arbejdsområde.

Du kan kontakte lederkonsulent Inge Schoug Larsen, der arbejder i Ledersekretariatet på BUPL’s Forbundskontor på tlf. 61 96 41 61 og mail isl@bupl.dk. Inge Schoug Larsen har til hovedopgave at varetage netop ledere af lederes behov og interesser.

Som leder af ledere har du naturligvis også altid mulighed for at ringe til den centrale lederrådgivning eller til din lokale fagforening, hvis du har brug for rådgivning eller sparring.

Læs mere om BUPL’s lederrådgivning


Som leder af leder og medlem af Lederforeningen i BUPL kan du deltage i et lederforum, hvor du kan få faglige input og videndele med kollegaer.

I efteråret 2018 starter vi lederfora op flere steder i landet. Det er kun for dig, der er leder af ledere dvs. områdeledere, klyngeledere, distriktsledere mfl. Her får du mulighed for at drøfte temaer, der er særligt relevante for dig som leder af ledere og at udveksle erfaringer med kollegaer.

Lederfora
  • Evalueringskultur og datainformeret ledelse
    Ledere af ledere står både med et ansvar for at etablere en evalueringskultur i institutionen og skal samtidig håndtere forventninger om at levere data ind i forvaltningen. Ifølge den nye dagtilbudslov er det lederens ansvar at etablere en evalueringskultur og samtidig peger ledelseskommissionens anbefalinger på, at der er behov for at lede på baggrund af data.I dette lederforum sætter vi spot på at begå sig i et landskab af evaluering og data. Hvad er det eksempelvis for et sprog, der eksisterer omkring evaluering, og hvilke præmisser og uudtalte antagelser om hvad der skaber kvalitet i dagtilbud kommer forskellige typer evalueringsredskaber med?
  • Ledelse af skole-fritidsområdet
    Ledere af ledere på skole-fritidsområdet skal både navigere i forhold til en skolemæssig og en fritids-pædagogisk kontekst og forståelsesramme. Der skal bygges bro mellem forskellige arenaer, etableres samarbejder på tværs og forskellige diskurser skal oversættes og omsættes. I dette lederforum sætter vi spot på den særlige rolle at være ledere af ledere på skole-fritidsområdet.
  • Ledelseskommissionens anbefalinger
    Ledelseskommissionen kom i juni 2018 med 28 anbefalinger til offentlige ledere. I dette lederforum sætter vi spot på nogle af anbefalingerne, og hvilken betydning de har for ledere af ledere. Vi inviterer også forvaltningsansatte til sammen med ledere af ledere at drøfte, hvordan der kan skabes dialog og sammenhæng i styringskæden.


Oplever du udfordringer med at rekruttere daglige ledere? Så er du ikke alene.

Klyngeledere Lisbeth Borup Jakobsen og Henrik Thorup begge fra Københavns kommune oplever, at det kan være svært at få daglige ledere med de rigtige kvalifikationer. Henrik Thorup uddyber: ”Enten har ansøgerne for få kvalifikationer eller også er de akademisk uddannede, men uden erfaring.” De oplever at springet for den enkelte pædagog til daglig leder kan være for stort, når der ikke er en stilling som souschef, hvor man kan sluses ind i lederrollen.

Det billede genkender dagtilbudsleder Lene Syberg i Aarhus kommune. Hun siger: ”Nu hvor vi ikke længere har souschefer, er der ikke længere den samme øvebane for pædagoger til at prøve sig selv af i en lederrolle”. Hun pointerer samtidig: ”Vi har brug for, at vi får nok kvalificerede pædagoger til at søge ledervejen. Med den nye dagtilbudslov og styrkede læreplan er der brug for den pædagogfaglige leder tæt på.”

Lisbeth Borup Jakobsen og Henrik Thorup peger også på, hvor vigtig rekrutteringen er: ”Vi har brug for at få nogle fra praksisfeltet, som ved hvad det vil sige at have fingrene i det virkelige liv. Nogle som har erfaring og som kan bevare roen i stressede situationer.” forklarer Henrik Thorup.

Og nu kommer der spot på udfordringen. BUPL og KL har nemlig besluttet at igangsætte et overenskomstprojekt, der fokuserer på rekruttering af pædagoger til lederstillinger. Et projekt der skal fremme interessen for ledelse blandt pædagoger. Projektet igangsættes i efteråret 2018.


Om projektet

1. Hvad skal der ske?
KL og BUPL har aftalt at parterne frem mod OK-21 iværksætter en fælles indsats, hvor metoder og initiativer til at spotte, motivere og kvalificere pædagoger til ledelse skal afprøves.

2. Hvad kan der komme fokus på?
– At ledere skal kunne spotte lederspirere blandt personalet
– At gøre det lettere for pædagoger med mulig interesse for ledelse at afklare om ledelse er noget for dem.
– At tilrettelægge et forløb for pædagoger, så de bliver trænet i ledelse via uddannelse og afprøvning i praksis.

3. Hvem kan blive involveret?
Indsatsen skal omfatte pædagoger, ledere og andre i den kommunale organisation, der arbejder med lederudvikling, herunder MED. Det er endnu ikke besluttet, hvor mange pædagoger og kommuner der kommer i spil

4. Hvad er projektets succeskriterier?
– At få viden om, hvad der motiverer pædagoger til ledelse
– At gennemføre aktiviteter for pædagoger, der ønsker at få indblik i og praksisnær erfaring med ledelse, så de får et godt grundlag for at tage stilling til, om de ønsker at gøre karriere som leder.

5. Hvornår går det i gang?
KL og BUPL holdermøde i projektgruppen i løbet af efteråret 2018. Parterne skal først og fremmest udarbejde en fælles projektbeskrivelse. Derefter begynder det egentlige forløb.

6. Hvordan kan du påvirke projektet?
Vi vil meget gerne høre fra dig som leder af ledere, hvis du har ideer eller særlige problemstillinger der bør tænkes med i projektet. Ring eller skriv til lederkonsulent Inge Schoug Larsen på telefon: 61 96 41 61 eller mail isl@bupl.dk