Ledelsesret


Ledelsesretten er arbejdsgivers ret til at lede og fordele arbejdet.


Opdateret d. 20. august 2018

Som leder er man ikke arbejdsgiver, men man er arbejdsgivers repræsentant på stedet, og man har i større eller mindre grad fået tillagt arbejdsgiverkompetence.
Lederen er den, der i det daglige forvalter ledelsesretten.

Læs mere om ledelsesretten i BUPL’s pjece “Ledelsesret og medindflydelse”