Ledelsesspænd i daginstitutioner


Tendensen går mod større institutioner. Undersøgelse viser, at institutioner med mellem 14 til 20 medarbejdere, hvor der typisk er 60-80 børn, kombinerer fordelene fra de meget små og de helt store institutioner.


Opdateret d. 04. juni 2019

Antal medarbejdere pr. leder er afgørende for kvalitet i daginstitutioner, viser rapport.

Tendensen de senere år er gået mod større integrerede daginstitutioner. Men en ny rapport fra KORA – Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning – viser, at det optimale antal medarbejdere for en institutionsleder ligger i mellemstørrelsen på 14 til 20 ansatte. Det giver de bedste betingelser for god ledelse, trivsel og faglig kvalitet.

Undersøgelse viser, at institutioner med mellem 14 til 20 medarbejdere, hvor der typisk er 60-80 børn, kombinerer fordelene fra de meget små og de helt store institutioner.

Det giver lederen mulighed for at være synlig blandt medarbejderne og for at skabe en nærværende relation til børn og forældre samtidig med, at beslutningsvejene er korte. Samtidig giver en vis størrelse lederen mulighed for at anvende medarbejderressourcer fleksibelt, og der er flere kompetencer end i en lille daginstitution.

Hent KORAs rapport om ledelsesspænd i daginstitutioner (pdf)

Læs også BUPL’s pjece om ledelsesspænd, hvor du får 5 pointer fra forskning om ledelsesspændets betydning for faglig kvalitet og trivsel i integrerede institutioner.