Konkurs


Hvad gør du, hvis institutionen går konkurs? Læs guiden om, hvordan du som leder af private og selvejende institutioner er stillet, når krisen truer.


Opdateret d. 06. juli 2020

Private og selvejende institutioner og skoler kan i modsætning til kommunale institutioner og skoler gå konkurs. Som leder eller SFO-leder i en konkursramt institution/skole kan du ikke regne med at få godtgjort tilgodehavende løn, løn i opsigelsesperioden, pension eller feriepenge hos Lønmodtagernes Garantifond.

I Lønmodtagernes Garantifond (LG) bliver en leder af en selvejende eller privat institution eller SFO-leder på en privat skole ligestillet med andre “direktører” med adgang til at disponere over økonomi og med kompetence til at ansætte og afskedige medarbejdere.

Det daglige administrative ansvar er én af de afgørende faktorer i forhold til, om en leder/SFO-leder kan opnå dækning hos LG. Hvis dette ansvar er indskrænket, er der tilfælde, hvor LG efter et stort arbejde fra BUPL’s eksterne advokat anerkender dækning på lige fod med de øvrige medarbejdere. Men derudover er det desværre svært at finde et mønster i, hvornår og hvorfor LG dækker en leders/SFO-leders tilgodehavende.

Udover det konkrete arbejde med Lønmodtagernes Garantifond på vegne af lederne/SFO-lederne, deltager BUPL i arbejdet med at forsøge at ændre på retsstillingen for ledere i lovgivningen.


 

Før du siger ja tak til en stilling som leder i en privat eller selvejende institution eller som SFO-leder på en privat skole
 • Drøft institutionens/skolens generelle økonomiske forhold til ansættelsessamtalen. Hvordan ser regnskab og budget ud, det aktuelle børnetal, venteliste osv.
 • I forbindelse med drøftelse af løn kan du foreslå at blive kompenseret for udgiften til en lønsikring. BUPL har en aftale om lønsikring hos Lærerstandens Brandforsikring (LB). Læs mere om lønsikring
 • På BUPL’s kongres i 2016 blev det besluttet, at alle medlemmer bliver omfattet af en kollektiv lønsikring i løbet af 2017 – den vil du også få fordel af.
Hvis der er en udtalt risiko for, at institutionen/skolen ikke kan udbetale løn
 • Kontakt din lokale fagforening hos BUPL
 • Fortsæt med at gå på arbejde indtil bestyrelsen/arbejdsgiver skriftligt har meddelt, at leder og medarbejdere ikke skal møde på arbejde.
Hvis lønnen udebliver
 • Kontakt din lokale BUPL fagforening, som vil råde dig i forhold til den konkrete situation på din arbejdsplads.
 • Du vil blive bedt om at aflevere: Ansættelsesbrev, lønsedler for indeværende år og december året forinden, arbejdsgivers fulde navn og adresse
Det videre forløb
 • Når BUPL har fået ovennævnte oplysninger, vil sagen blive sendt til BUPL’s eksterne advokat, som også vil have løbende kontakt med dig under hele forløbet.
 • Advokaten vil indsende en begæring om konkurs til Skifteretten.
 • Sagen vil blive behandlet i Skifteretten, som afsiger konkursdekret.
 • Du vil blive bedt om at udfylde papirer til Lønmodtagernes Garantifond (LG), som vil blive suppleret med dine lønoplysninger.
 • Sagen bliver behandlet i LG, og du vil løbende få informationer om din sag gennem advokaten.
Mens sagen behandles i Lønmodtagernes Garantifond skal du
 • Udfylde en elektronisk ledighedserklæring, hvilket du kan få hjælp til hos din lokale a-kasse. Dette er vigtigt, da du er forpligtet til at forsøge at begrænse LG’s tab. Du skal altså være aktiv jobsøgende og kunne dokumentere dette, hvis LG stiller krav om det.
 • Udfylde et dagpengekort, hvilket fås hos BUPL-A. Dagpengekortet udfyldes elektronisk.
 • Udfylde en “transport-erklæring” som betyder, at du kan få dagpenge fra BUPL-A, som skal betales tilbage, hvis du mod forventning skulle få dækning i Lønmodtagernes Garantifond.