Diplom for pædagogfaglige ledere


De forskellige diplomuddannelser, som pædagogiske faglige ledere kan tage. giver lederfaglig udvikling. Læs om opbygning af uddannelserne, optagelseskrav og eksamen.


Opdateret d. 20. august 2018
Der udbydes to lederuddannelser på diplomniveau
  • Diplom i ledelse (DIL) – udbydes af professionshøjskolerne
  • Den offentlige lederuddannelse (DOL) – udbydes af professionshøjskolerne og af private udbydere
Uddannelsernes opbygning

Begge uddannelser svarer til 60 ECTS-point. 60 point svarer til et årsværk på et fuldtidsstudie. uddannelserne gennemføres på bachelorniveau.

Uddannelserne består af seks obligatoriske moduler à 5 ETCS-point, tre valgfrie moduler à 5 ETCS-point og et skriftligt afgangsprojekt på 15 ETCS-point. Hvert modul afsluttes med en eksamen/bedømmelse.

Vær opmærksom på at de to uddannelser ikke har de samme obligatoriske moduler. De valgfrie moduler og afgangsprojektet giver den studerende mulighed for at specialisere sig i forhold til en bestemt funktion eller branche.

Optagelseskrav

For at blive optaget på uddannelsen skal du opfylde følgende krav:

  • En uddannelse på niveau med en professionsbacheloruddannelse
  • En bacheloruddannelse
  • En relevant uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse
  • En videregående voksenuddannelse (VVU) taget som reguleret forløb
  • Du skal have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter adgangsgivende uddannelse.

Hvis du ikke opfylder kravene, kan du eventuelt optages på dispensation.

Læs om Diplom i ledelse (DIL)

Læs om Den offentlige lederuddannelse (DOL)