Lederforeningens politikker og planer


Her på siden kan du dykke ned i de politikker og planer BUPL’s lederforening har.


Opdateret d. 05. december 2018

Politikkens formål er at give BUPL’s lederforenings holdning til indretningen af offentlig styring og ledelse. Politikken angiver en dynamisk retning for offentlig styring og ledelse, som også dækker et tværfagligt perspektiv på hele 0-18 års området.

Læs BUPL’s lederforenings politik om offentlig ledelse og styring (pdf)


BUPL’s lederforening har fulgt ledelseskommissionens arbejde tæt og deltager i ledelseskommissionens følgegruppe.

Lederforeningen har på opfordring fra ledelseskommissionen udarbejdet et sæt anbefalinger, som Lederforeningen mener, at ledelseskommissionen bør medtage i den afsluttende rapport til innovationsminister Sophie Løhde.

Lederforeningen peger på fire anbefalinger
  • At den pædagogiske kerneopgave ikke kan fjernstyres fra forvaltningen eller anden side i øvrigt
  • At den pædagogfaglige leder skal have et passende ledelsesspænd og et ledelsesrum, der giver lederen muligheder for at handle i forhold til dagligdagen og udviklingen på institutionen
  • At der skal etableres strukturer, der er tilpasset institutionens opgaver, og at der skal være tilstrækkelige resurser til at kunne løse kerneopgaven
  • At det er nødvendigt for løsning af kerneopgaven, at institutioner ledes af professionsfaglige ledere.

Læs mere om BUPL’s lederforenings anbefalinger til ledelseskommissionen (pdf)

 

Ledelseskommissionens anbefalinger

Lederforeningens bestyrelse (LB) har prioriteret blandt Ledelseskommissionens 28 anbefalinger.
Læs de 10 anbefalinger, som Lederforeningen vil forfølge implementeringen af (pdf)


“Lederuddannelse til alle ledere” er lederforeningens efter- og videreuddannelsespolitik for BUPL’s ledermedlemmer.

Det er ikke tilstrækkeligt at være en dygtig pædagog for at være en god leder. Lederen skal også være en dygtig leder med de fornødne ledelsesmæssige kompetencer.

BUPL’s ledelsessyn bygger på professionsfaglig ledelse, hvilket medfører at ledelse af pædagogiske institutioner kræver specifik faglig indsigt i de logikker og grundforståelser, der er kendetegner det pædagogiske arbejde med børn og unge. Oven i dette skal lederen have de fornødne ledelsesmæssige kompetencer svarende til om lederen leder medarbejdere eller andre ledere. Disse ledelsesmæssige kompetencer erhverves ved arbejdet med ledergerningen, sparringen med andre ledere, coaching og ved efter- og videreuddannelse.

Lederuddannelse til alle ledere” lægger vægt på fem emner:

  • Lederuddannelse på diplomniveau
  • Lederuddannelse på masterniveau
  • Kvaliteten af lederuddannelse
  • Vilkår for lederuddannelse
  • Ledelse ved tværfaglige institutioner

Læs Lederforeningens efter- og videreuddannelsespolitik for ledermedlemmer  (pdf)


For at styrke arbejdet med at varetage ledermedlemmernes og Lederforeningens interesser, vedtog BUPL’s
kongres i december 2016 en række forslag bl.a. ”Målsætninger for BUPL’s lederarbejde”. Lederforeningen
vil sammen med BUPL´s Forretningsudvalg understøtte implementeringen af de kongresvedtagne forslag,
og Lederforeningens bestyrelse får en væsentlig opgave med at være det samlende led, der i samarbejde
med fagforeningerne driver lederarbejdet frem.
På denne baggrund har Lederforeningen prioriteret fire indsatsområder for næste landsmødeperiode.

Læs hele arbejdsprogrammet for BUPL’s lederforenings (Pdf)