Stillingsbeskrivelse for privatansatte ledere


Det vigtigt at indgå aftaler om opgaver og ansvar, så der er klarhed om rammerne, når og hvis et problem eller en konflikt opstår. Opgave- og ansvarsfordelingen bør lederen af den private institution få overblik over.


Opdateret d. 20. august 2018

I alle dagtilbud, også private, er det lederen, der er ansvarlig for udarbejdelse, offentliggørelse og evaluering af de pædagogiske læreplaner, men udover dette findes der ingen lovbestemte beskrivelser af lederens ansvar på det private område.

Få styr på forventningerne

Det er vigtigt at få sat rammer for ansvar, opgaver og kompetencer. Mange private institutioner opstår på baggrund af stort engagement og entusiasme – følelser, der ofte skubber behovet for jura, regler og rammer i baggrunden i starten, men ikke desto mindre er det vigtigt indgå aftaler og udforme regelsæt fra institutionens start. Lidt på samme måde, som det  er godt  at tegne forsikringen, inden en skade er opstået, er det vigtigt at indgå aftaler om opgaver og ansvar, inden konflikterne opstår.

Der vil naturligt opstå om ikke konflikter, så forvirring og usikkerhed, hvis der ikke er styr på forholdet mellem ledelse og bestyrelse. En usikkerhed, der vil forplante sig til resten af institutionen, medarbejdere og forældre.

Fordel ansvar og opgaver

I en privat institution er det bestyrelsen, der har ansvaret for institutionens drift. Det betyder, at det er bestyrelsen, der er i sidste ende er ansvarlig for, at institutionen lever op til formålet i dagtilbudsloven. Det er bestyrelsen, der har det økonomiske ansvar og det er bestyrelsen, der er arbejdsgiver og dermed har ledelsesretten.

Det er dog ikke bestyrelsen, der står med ansvaret for den daglige drift. Det gør lederen.

Derfor skal der aftales en ansvars- og kompetencefordeling mellem bestyrelse og leder. Det skal være tydeligt, hvor ansvaret for løsningen af en opgave ligger. Det er en vigtig del af stillingsbeskrivelsen.

Se spørgeguide til afklaring af stillingsbeskrivelse for ledere ansat i private institutioner

Typiske ledelsesopgaver

BUPL har lavet en oversigt over typiske ledelsesopgaver med udgangspunkt i fire punkter:
1. Pædagogfaglig ledelse
2. Administrativ ledelse
3. Personaleledelse
4. Strategisk ledelse

Oversigten kan bruges som inspiration til drøftelser med institutionens eller skolens bestyrelse om opgaver, forventninger og lønniveau.

Gå til oversigt over typiske ledelsesopgaver