Corona-virus: Gode råd og svar for ledere


Skoler og daginstitutioner lukker. Danmark er i undtagelsestilstand. Hvad betyder det for dig som leder? Her er svar og gode råd, der dækker det meste af det, du har brug for at vide.


Opdateret d. 20. marts 2020

Alle offentlige skoler og dagtilbud er lukket fra mandag 16. marts 2020 og i foreløbigt to uger, bortset fra de institutioner og skoler, der skal indgå i nødpasningen. Sådan lyder meldingen fra statsminister Mette Frederiksen. Private institutioner opfordres til at gøre det samme, lyder det fra myndighederne.

‘Hvilken betydning får det for dig som leder? Vi har prøvet at samle de mest almindelige spørgsmål og svar her.


Hold kontakten til din nærmeste leder.

Hold dig orienteret om, hvad din kommune melder ud. Det gælder ledere i kommunale tilbud, men også ledere i selvejende og private institutioner kan med fordel holde sig orienteret om, hvad kommunen melder ud.

Ledere i selvejende og private institutioner og skoler skal holde kontakt til bestyrelsen og med den relevante paraplyorganisation eller skoleforening.


Det er en god ide at indføre en rutine, hvor du hver dag på et bestemt tidspunkt, f.eks. hver morgen sender besked ud til dine medarbejdere med de seneste tiltag og beslutninger.

Det er vigtigt, at du er præcis i din kommunikation, men også, at du er ærlig med, at tingene meget hurtigt kan ændre sig.

Du får sikkert mange spørgsmål – husk, at de fleste spørgsmål er udtryk for bekymring og usikkerhed. Skab en fællesskabsfølelse og husk at rose medarbejderne for deres engagement.

Vær ærlig med, at du ikke kan svare på alt, men at du gør dit bedste. Får du spørgsmål, du ikke kan besvare, må du undersøge det nærmere og vende tilbage.

Vagtplaner for nødberedskab skal være tilgængelige for alle medarbejdere, så der ikke er tvivl om hvem, der skal møde ind hvornår og hvor.

Sortér i den kollektive kommunikation, så kun det, der er relevant for alle, kommer ud til alle. Nye regler og direktiver skal ud til alle medarbejdere og skal kommunikeres ud skriftligt.

Tænk fremadrettet og giv gerne gode idéer til, hvordan man kan ”holde den faglige fane højt”, selvom man ikke er på institutionen. Du kan opfordre dine medarbejdere til at læse faglitteratur, artikler, finde inspiration til kommende aktiviteter på nettet osv.

Medarbejderne har ikke fri og må gerne arbejde hjemme med f.eks. læreplaner, forberedelse af kommende aktiviteter og lignende – under forudsætning af, at de har de materialer til rådighed, de skal bruge til opgaven.


Hold forældrene opdateret.

Du og dine medarbejdere er vigtige personer i både børnenes og forældres hverdag. En lille daglig personlig hilsen på institutionens intranet eller på en anden fælles platform vil være en god måde at holde kontakten på.

Giv gerne forældrene gode råd og idéer til aktiviteter med børnene.


Det er af stor betydning, at du er tilgængelig, men det er ikke meningen, at du skal kunne træffes i alle døgnets 24 timer.

Derfor er det vigtigt, at du og din arbejdsgiver ved, hvordan I når hinanden.

Du skal melde ud til forældre og medarbejdere, hvornår og hvordan du kan træffes.


Oplever du myter og fejlinformationer, skal du straks fange dem op og korrigere dem.

Det gælder både i forhold til medarbejdere og forældre.

Diskutér ikke lægefaglige spørgsmål – det hører hjemme hos sundhedsmyndighederne, lægerne og det øvrige sundhedsfaglige personale.


Det er en god idé at føre ”logbog” – det kan du gøre i et dokument på din PC eller på helt gammeldags facon i en bog eller et hæfte.

Dagligdagen er vendt på hovedet og intet er, som det plejer at være. Der er nye haste-opgaver og der er planlagte opgaver, der må udskydes.

Det er en god idé at føre ”logbog” – det kan du gøre i et dokument på din PC eller på helt gammeldags facon i en bog eller et hæfte.

Skriv ned hver dag, hvad du har gjort og hvad du har meldt ud.

Skriv ned, hvad du mangler at undersøge og melde tilbage.

Lav en huskeliste over de vigtigste ting, I skal tage op, når institutionen vender tilbage til hverdagen igen.