APV for ledere


Lederes psykiske arbejdsmiljø har både betydning for lederens eget trivsel og udvikling og for relationerne til medarbejderne. BUPL’s værkstøj til arbejdspladsvurdering for ledere sætter fokus på at forbedre det psykiske arbejdsmiljø.


Opdateret d. 20. august 2018

Arbejdspladsvurdering (APV) er et velkendt redskab for ledere. Det er en lovbefalet og systematisk gennemgang af arbejdsmiljøet i de enkelte institutioner.

Det er vigtigt, at du som leder får sat dit eget psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen i dit ledernetværk og i forhold til egen leder. Stressende og dårlige arbejdsforhold må ikke reduceres til den enkeltes problem. Det er arbejdsgiverens ansvar at sørge for, at arbejdspladsvurderingen bliver udarbejdet.

Som leder er du en integreret del af flere arbejdsmiljøer. Du er en del af en institution, hvor du har en særlig rolle og et særligt ansvar. Men du er også en del af et fællesskab med andre ledere, med chefer i forvaltningerne og arbejdsgivere i f.eks. bestyrelser.

Derfor er APV vigtigt for institutionslederne, for sammen kan I finde fælles udviklingsmuligheder eller medvirke til et helhedsorienteret løft af lederes psykiske arbejdsmiljø.

Det er vigtigt, at I vælger det mest hensigtsmæssige forum at udarbejde APV'en for lederne i, og at ledergruppen er enig om, hvordan I gør. Få inspiration og guides til, hvordan I kan gribe det an.

I BUPLs guide til arbejdet med Leder-APV, kan du:

  1. Se, hvordan I kommer i gang og følger op – APV et redskab til forhandling (Pdf)
  2. Få inspiration til spørgeskemaer – Tjek det psykiske arbejdsmiljø (Pdf)
  3. Få metoder til det videre arbejde med det psykiske arbejdsmiljø – Inspiration til handling (Pdf)

Skemaer i materialet kan kopieres frit til fælles drøftelse og afsnittet “Inspiration til handling” kan med fordel bruges i form af enkeltsider, som hver enkelt deltager får.

Download alle tre afsnit af BUPLs guide til arbejdet med Leder-APV (Pdf)