Fagpolitisk Uddannelse

Ny uddannelse for dig, der vil have fagpolitiske superkræfter

Har du ambitioner om at skabe markante fagpolitiske resultater? Så har du nu en helt særlig mulighed for at komme i betragtning til en plads på BUPL’s fagpolitiske uddannelse. Læs mere om uddannelsen, og hvordan du ansøger.

BUPL’s fagpolitiske uddannelse er for dig, som vil have stærke kompetencer indenfor fagpolitik og politisk interessevaretagelse på den store klinge. For dig, som drømmer om at blive en dygtig forhandler, der får BUPL’s dagsordner igennem i det politiske maskinrum. For dig, der vil gå med forrest i kampen for pædagogernes vilkår.

På uddannelsen får du styrket:

  • Din fagpolitiske profil og dine egenskaber som fremtidens fagpolitiske leder, der kan inspirere og involvere BUPL’s medlemmer gennem opbygning af handlefællesskaber.
  • Din evne til at forhandle og træffe beslutninger på grundlag af strategiske analyser og viden om modpartens argumenter.
  • Din viden om politisk interessevaretagelse lokalt og nationalt.
  • Din evne til at skabe forandringer for BUPL via opbygning af relationer, personlig gennemslagskraft og organisatorisk styrke.
  • Dit kendskab til BUPL, den øvrige danske fagbevægelse og internationale forhold.

Alt sammen gennem undervisning og coaching fra eksperter i fagbevægelsen og politisk interessevaretagelse.

Sådan er uddannelsen opbygget:

  • BUPL’s fagpolitiske uddannelse består af 18 uddannelsesdage fordelt på seks moduler.
  • Undervisningen er løsningorienteret, formålsbaseret og består af en kombination af oplæg, dialog, refleksion, øvelser, evaluering, læse- og hjemmeopgaver.
  • Undervejs arbejder du med et konkret forandringsprojekt sammen med din lokale BUPL-fagforening. I indgår en samarbejdsaftale om de fælles forventninger til uddannelsen, og hvad begge parter skal levere. Det sikrer dig organisatorisk opbakning og forpligter samtidig begge parter til en engageret indsats.
  • Det forventes, at du bidrager aktivt både under og mellem modulerne i samspil med BUPL’s lokale fagforening - og at du kan deltage på alle seks moduler.
  • Du får mulighed for at arbejde tværfagligt og projektorienteret med støtte og vejledning fra kompetente undervisere og BUPL. Vi møder også fagligt aktive fra andre organisationer og inspirerer hinanden.

Praktisk information

Hvem kan søge?
Vi forestiller os, at du allerede har erfaring fra et tillidshverv i BUPL som fx TR, FTR eller AMR - eller fra bestyrelsen i din lokale fagforening. Du er måske uddannet meningsdanner eller har ledererfaring. Derudover skal du være medlem af BUPL.

Tid og sted
Du skal være til stede og aktivt deltage på alle seks moduler – herunder seks lørdage. Uddannelsen forløber over i alt 18 dage fordelt på 6 moduler:

4 moduler i foråret og to moduler i efteråret 2023. Hvert modul er  tre dage og placeret torsdag-lørdag. Transport og hotelophold bliver betalt, og der vil blive givet vikardækning til hverdage med frikøb.

Med forbehold for ændringer er datoerne:

1. modul: Torsdag-lørdag d. 12/01 – 14/01-2023 - BUPL: Handlefællesskaber og organisatorisk arbejde

2. modul: Torsdag-lørdag d. 23/03 – 25/03-2023 – Personlig gennemslagskraft – retorik og kropssprog

3. modul: Torsdag-lørdag d. 20/04 – 22/04-2023 – Det politiske håndværk – strategi, interessentanalyse og modpartens positioner

4. modul: Torsdag-lørdag d. 1/6-3/6-2023 – Skab forandringer via deltagelse

5. modul: 3 dage i september 2023– Kend fagbevægelsen – Den danske model, systemet og internationale forhold

6. modul: 3 dage i november 2023– Fremtidens strømninger i samfundet og i fagbevægelsen
 

ANSØGNINSFRIST

Sådan ansøger du: Du sender en motiveret ansøgning, der klart beskriver, hvorfor du vil med på uddannelsen. Ansøgningen må gerne indeholde en fagpolitisk (pædagogfaglig) problemstilling, som du selv brænder for og gerne vil arbejde videre med sammen med BUPL. Læs mere i ansøgningsskemaet nedenfor. 

 

SEND ANSØGNING TIL: kursusadm@bupl.dk – så vi har den senest 30. okt. 2022

Hvem behandler din ansøgning:
Alle ansøgninger behandles af et udvalg bestående af et medlem fra BUPL's forretningsudvalg, en fra hovedbestyrelsen og en formand fra en BUPL-fagforening. Udvælgelseskriterierne er bl.a. relevant erfaring og motivation. 

Alle kandidater kommer i betragtning, men der er kun 15 pladser. Der er ikke fastsat et bestemt antal pladser til hver fagforening. Der er heller ikke fastsat et bestemt antal pladser til hvert arbejdsområde/fagområde (dagtilbud/SFO/skole/special etc.). Ansøgerne får besked om optagelse medio november 2022.

Undervisere:
Undervisere fra BUPL, DeltagerDanmark samt oplægsholdere fra fagbevægelse, politik og organisationer.

Kontakt
Spørgsmål til ansøgningsproces eller uddannelse, skriv til kursusadm@bupl.dk

Uddannelsen afvikles og administreres af Kompetenceteamet i BUPL Forbundshuset.

Kursusledere: Ruth Gøjsen(Deltagerdanmark) og Peter Engelbrekt Petersen(BUPL), ppn@bupl.dk

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.