Læserbreve


Her finder du fagbladet Børn&Unges principper for optagelse af læserbreve.


Opdateret d. 20. august 2018

Adressen
Læserbreve til Børn&Unge sendes digitalt til bladdebat@bupl.dk

Relevans
Børn&Unge optager alle relevante debatindlæg. Relevans betyder, at de er skrevet til Børn&Unge med medlemmerne og/eller BUPL som målgruppe, samt at de tager afsæt i pædagogers arbejdsliv.

Form
Debatindlæg er karakteriseret ved at opridse en problematik, argumentere, dokumentere, komme med forslag til løsninger og/eller afkræve de ansvarlige svar. Debatindlæg er skrevet som én sammenhængende tekst. Det er ikke punktopstillet og indeholder hverken illustrationer, mellemrubrikker (overskrifter i teksten), citater mm. Digte, sange mm. optages som hovedregel ikke som debatindlæg.

Deadline
Børn&Unge prioriteter debatten højt og forsøger at få plads til læserbreve i den rækkefølge, de kommer ind. Der er afsat mindst én side til læserbreve i hvert nummer. Den redigerende beslutter, hvornår et debatindlæg kommer med, men tager hensyn til aktualiteten. Der tages også hensyn til mixet, sådan at debatsiderne bliver varierede.

Længde
Et debatindlæg må højst fylde 2.000 anslag (med mellemrum). Redaktionen forbeholder sig ret til at forkorte debatindlæg, der er længere. Hvis det sker, anføres det under debatindlægget i parentes (forkortet af redaktionen). Meget lange debatindlæg sendes retur til skribenten, som anmodes om selv at forkorte.

Anonymitet
Børn&Unge optager ikke anonyme læserbreve. Skribenter skal oplyse navn og adresse. I det trykte medie medtages navn, evt. titel, vej og by. En læserbrevsskribent kan både optræde som privat og offentlig person (dvs. med titel, arbejdssted og by).

Svar
Hvis en debattør efterlyser et svar fra ansvarlig i BUPL eller fremkommer med en konkret kritik, der lægger op til et svar, sikrer den redigerende, at der indhentes et svar fra den, som kritikken er henvendt til.

Gengangere
Alle relevante debattører er velkomne til at skrive debatindlæg, men det betragtes som misbrug af debatsiderne, hvis en enkelt debattør fylder spalterne gentagne gange. Den redigerende afviser ’gengangere’ med henvisning til, at debatsiderne skal være både mangfoldige og varierede.

Etik og love
Læserbreve skal overholde de presseetiske regler og injurielovgivningen. Redaktionen afviser debatindlæg, som efter den redigerendes vurdering overtræder gældende regler og love.

Kommercielle interesser
Debatindlæg, der har karakter af reklame, afvises. De henvises til at annoncere.

Medlemskab
Pædagoger og ledere, der skriver læserbreve i Børn&Unge, skal som hovedregel være medlemmer af BUPL med mindre de skriver særskilt om, hvorfor de lige netop ikke (længere) er medlemmer.

Digitalt
Læserbreve offentliggøres i den trykte version af bladet samt i den digitale version, der ligger på bupl.dk.