Om efterlønsordningen

Efterlønsordningen er en frivillig ordning, som du kan tilmelde dig, hvis du er medlem af en BUPL-A. Når du indbetaler til efterlønsordningen, har du mulighed for at gå på efterløn og trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet 3-5 år før folkepensionsalderen.

OBS

  • Du kan tidligst gå på efterløn den dag, vi modtager din ansøgning om efterløn.
  • Du skal være dagpengeberettiget, når du går på efterløn. Hvis du har opbrugt din ret til dagpenge, inden du når efterlønsalderen, skal vi have modtaget din ansøgning inden, du når efterlønsalderen.
  • Er du ledig og opbruger din ret til dagpenge, efter du har nået efterlønsalderen, skal vi modtage din ansøgning inden, din dagpengeret udløber. Modtager vi den senere, vil du ikke være berettiget til efterløn.

Brug fx fleksibel efterløn til gradvis tilbagetrækning

Efterlønsordningen er fleksibel, så hvis du ønsker at trække dig gradvist tilbage fra arbejdsmarkedet, er der mulighed for det. Det betyder, at du kan arbejde som lønmodtager mod, at dine arbejdstimer bliver fradraget i efterlønnen. Du kan arbejde op til 145,53 timer om måneden, hvis du vil have udbetalt supplerende efterløn. Du kan optjene ret til en skattefri præmie, hvis du arbejder i efterlønsperioden.

Du kan altid få dine penge igen

Du kan når som helst melde dig ud af efterlønsordningen, og pengene kan overføres til en anden pensionsopsparing og i nogle tilfælde tilbagebetales kontant – efter fradrag for skat. Det kan du, hvis du har betalt efterlønsbidrag i mindre end et år, eller hvis du har nået efterlønsalderen. Ved dødsfald bliver det indbetalte beløb udbetalt til boet.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.