Gå på efterløn

For at få ret til efterløn skal du som hovedregel have været medlem af en a-kasse og have betalt efterlønsbidrag i 30 år. Du skal være medlem og betale til ordningen senest fra den dag, du fylder 30 år.

Arbejde under efterløn

Du behøver ikke sidde stille, selvom du er gået på efterløn. Der er vide muligheder for at udføre frivilligt ulønnet arbejde. Almindeligt arbejde og andre typer af arbejde er også tilladt - men så sker der typisk modregning i efterlønnen. Til gengæld kan du under visse betingelser optjene skattefri præmier ved at arbejde under efterlønnen - penge, som du får udbetalt, når du når din folkepensionsalder. 

Du kan arbejde så meget, du vil, mens du er på efterløn. Men arbejdstimerne medfører fradrag i din efterløn. Som udgangspunkt sker fradraget time for time. Reglerne om mindsteudbetaling gælder også ved arbejde i efterlønsperioden. Vær opmærksom på, at mindsteudbetalingsreglen indebærer, at BUPL-A kun må udbetale efterløn i de måneder, hvor der kan udbetales for mindst 14,8 timer i måneden. 

Der kan ske fradrag i efterlønnen for følgende: 

  • Lønarbejde 
  • Pension 
  • Selvstændig virksomhed 
  • Feriegodtgørelse/ferie med løn 
  • Aktiviteter og frivilligt, ulønnet arbejde 
  • Indtægter for varetagelse af borgerlige ombud og offentlige og private hverv, der ikke anses for arbejde 
  • Indtægter fra genudsendelse, genopførelse og anden form for genanvendelse af bøger, fotografier, teaterstykker og film mv. samt legater 
  • Udbetalt dagpengegodtgørelse for 1. og 2. ledighedsdag 

Selvstændig virksomhed under efterløn

Hvis du vil søge tilladelse til at drive selvstændig virksomhed samtidig med efterløn, skal du søge om efterløn på en særlig blanket. 

Ansøg om efterløn

Du kan tidligst ansøge om efterløn 6 uger før, du ønsker at overgå til efterløn. Men vær opmærksom på, at du tidligst kan få efterløn fra den dag, BUPL-A har modtaget din ansøgning.

Du ansøger om efterløn online ved at udfylde blanketten "Ansøg om efterløn." 

Vi skriver til dig 6 uger før, du når du din efterlønsalder. Det gør vi for at orientere dig om, at du kan ansøge om efterløn. Du skal ansøge i god tid, hvis du vil på efterløn fra den dag, du når din efterlønsalder. Hvis du ikke har ansøgt om at gå på efterløn på dagen, du når din efterlønsalder, sender vi dig et efterlønsbevis, hvor BUPL-A bekræfter din ret til at gå på efterløn på et senere tidspunkt.

Hvis du modtager dagpenge, er det vigtigt, at du ansøger senest den dag, hvor din ret til dagpenge udløber.

Hvis du vælger at udskyde din efterløn, kan du i stedet optjene skattefri præmier ved at blive ved med at arbejde. De skattefri præmier udbetales, når du når din folkepensionsalder. Hvis du vil fortsætte med at arbejde på deltid, mens du er på efterløn, bedes du sende os en kopi af din ansættelsesaftale.

Forbehold

På det tidspunkt, hvor du ønsker at gå på efterløn, skal du være medlem af BUPL-A og have bopæl her i landet, i et andet EØS-land eller i Schweiz.

Du kan ikke modtage efterløn, hvis du modtager ydelser efter lov om social pension eller tilsvarende udenlandsk lovgivning, eller er omfattet af reglerne om fleksjob. Din pension skal derfor være frakendt på overgangstidspunktet. Du kan dog modtage invaliditetsydelse samtidig med efterlønnen.

Hvis du går på efterløn fra delpension, skal du søge efterløn, inden retten til din delpension falder bort.

Udbetaling af løbende pension under efterløn

Hvis du vil have have en løbende arbejdsmarkedspension udbetalt, samtidig med at du er på efterløn, skal du selv kontakte dit pensionsselskab. Samtidig bedes du oplyse til BUPL-A, hvad du får udbetalt. Det gør du online ved at udfylde blanket AR 259. 

Send også din første pensionsspecifikation til os, når du får udbetalt din første pensionsydelse (sammen med din efterløn). Scan og upload pensionsspecifikationen online eller send specifikationen med posten til adressen:

BUPL-A
Sundkrogsgade 15
2100 København Ø

Efterlønsbidrag og medlemskab

For at få efterløn kræver det blandt andet, at du har været medlem af BUPL-A, og at du har betalt efterlønsbidrag. Nedenfor kan du se reglerne, der gælder netop for din ret til efterløn. 

Født i perioden  Medlem i perioden Bidrag i perioden

01.03.52 – 31.12.58

Mindst 20 år indenfor seneste 25 år

Mindst 20 år indenfor seneste 25 år og uafbrudt fra 01.07.1999

eller

uafbrudt fra 1.4.1999 og frem til efterlønsalder

01.01.59 – 30.06.64

Mindst 25 år og uafbrudt fra 01.01.08 eller mindst 25 år

Mindst 25 år og uafbrudt fra 01.01.08

eller

mindst 20 år indenfor de seneste 25 år og uafbrudt fra

01.07.1999

01.07.64 – 31.12.75

Mindst 25 år og uafbrudt fra 01.01.08

Mindst 25 år og uafbrudt fra 01.01.08 – max 30 år.

01.01.76 – 31.12.77

Mindst 30 år 

30 år + betalt bidrag senest på 32-års dagen.

01.01.78 – eller senere

Mindst 30 år 30 år + betalt bidrag senest på 30-års dagen. 

At perioderne skal være uafbrudte betyder, at selv et mindre afbrud i medlemskabet eller indbetalingen af efterlønsbidrag kan medføre, at du mister muligheden for at gå på efterløn. 

Efterlønspjecer

Læs mere om de regler, der gælder for din årgang, i vores efterlønspjecer. 

Fuldtidsforsikret

For at få efterløn som fuldtidsforsikret, skal du skal som hovedregel have været fuldtidsforsikret i sammenlagt mindst 10 år inden for de sidste 15 år, heraf mindst 52 uger før du får efterløn.

Kontakt BUPL-A's dagpenge- og efterlønsteam, hvis du er i tvivl.

Fortrydelsesordningen

Hvis du tidligere har valgt ikke at betale efterlønsbidrag, og du ikke kan opfylde betingelserne for at få efterløn på noget tidspunkt inden pensionsalderen, har du under visse betingelser mulighed for at fortryde dit fravalg og alligevel få ret til efterløn. 

Læs mere om fortrydelsesordningen her. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.