Studerende modtager rådgivning

Få efterlønsbidraget udbetalt

I første halvdel af 2022 kan du melde dig ud af efterlønsordningen og få betalt dit efterlønsbidrag tilbage kontant og skattefrit. Det er en betingelse, at du er født i 1959 eller senere – og har betalt til efterlønsordningen.

Hvis du er i målgruppen, har du fået brev fra BUPL om, hvordan du skal søge om at få bidraget betalt retur.

Tilbuddet gælder frem til 30. juni 2022 for personer, der endnu ikke har nået efterlønsalderen. Det vil reelt sige personer, der er født den 1. januar 1959 eller senere.

Ansøgningen skal sendes skriftligt via BUPL-A's selvbetjening på hjemmesiden. Har du været medlem af andre a-kasser, skal du søge i den a-kasse, du nu er medlem af – eller den a-kasse du senest var medlem af, hvis du ikke længere er medlem af nogen a-kasse. Efterlønsbidraget udbetales frem til 31. juli 2022.

Muligheden skal ses i sammenhæng med Tidlig Pension – den såkaldte Arne-pension. For nogle vil det bedre kunne betale sig at gå på Tidlig Pension frem for efterløn. Derfor kan man i første halvdel af 2022 vælge, hvordan man ønsker at trække sig fra arbejdsmarkedet.

Konsekvenser ved at få efterlønsbidraget udbetalt

Du fraskriver dig endegyldigt muligheden for at gå på efterløn. Du kan ikke efterfølgende blive gentilmeldt efterlønsordningen. Heller ikke via den såkaldte fortrydelsesordning. Vælger du at få efterlønsbidraget udbetalt, giver du derfor endegyldigt afkald på:

  • Retten til at gå på efterløn

  • Retten til at optjene en skattefri efterlønspræmie. Efterlønspræmien ville du kunne få, hvis du blev med at arbejde, når du kunne være gået på efterløn. 

  • Retten til et seniorjob. Et seniorjob er en jobforsikring, der er knyttet til efterlønsretten, og som sikrer dig et job, hvis du løber tør for dagpenge mindre end 5 år før, du når din efterlønsalder. Er du allerede ansat i et seniorjob, vil du miste retten til seniorjobbet, hvis du får efterlønsbidraget udbetalt. 

Efterlønnen er mere, end hvad du kan få tilbagebetalt i efterlønsbidrag

Efterlønnen bliver udbetalt med en sats på op til 19.351 kr. pr. måned før skat, hvis du er fuldtidsforsikret. Det svarer til 232.212 kr. om året før skat. Får du efterløn i 3 år, svarer det til et beløb på ca. 700.000 kr. før skat. Altså meget mere, end hvad du kan få tilbagebetalt i efterlønsbidrag her og nu.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.