Efterløn eller tidlig pension

Tidlig pension er et tilbud til dig, der har haft et langt arbejdsliv, om at kunne trække sig tilbage 1, 2 eller 3 år før folkepensionsalderen. BUPL har beregnet, at under 400 pædagoger vil kunne gøre brug af ordningen om tidlig pension i 2022. Er du en af de pædagoger, der opfylder betingelserne, vil du måske skulle vælge mellem efterløn eller tidlig pension.

Hvis du skal opgøre, om du har arbejdet nok til at gå på tidlig pension, skal du regne årene fra du fyldte 16 år og frem til 6 år før pensionsalderen 61 år. For årgangene 1963 til 1968 bliver opgørelsestidspunktet hævet til 62 år – og anciennitetskravet om arbejdet til 43, 44 og 45 år. Fra årgang 1969 hedder opgørelsestidspunktet 63 år og anciennitetskravet 44, 45 og 46 år.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen om tidlig pension, mens BUPL-A udbetaler efterløn. Er du i tvivl om, hvilken ordning du skal vælge, bør du kontakte både BUPL-A og Udbetaling Danmark for vejledning.

Værd at vide om tidlig pension

  • Tidlig pension udgør 13.550 kr. om måneden før skat (2020-tal)
  • Man kan tjene op til 24.000 kr. pr. år uden at der sker fradrag i ydelsen. Indtægt herover medfører fradrag med 64% 
  • Pension medfører fradrag, og der skal ske opgørelse af pensionsformuen inden overgang til tidlig pension. Der er et bundfradrag på 100.000 kroner. Det svarer reelt til, at der ikke vil ske modregning, hvis pensionsformuen ikke overstiger 2 millioner. Pensioner herover medfører fradrag.

Du kan også læse mere om reglerne for tidlig pension på Borger.dk

BUPL-A

BUPL-A kan vejlede dig om reglerne for efterløn. Det betyder, at BUPL-A bl.a. kan hjælpe dig med, hvor meget du kan forvente at få udbetalt i efterløn, hvordan arbejde og pensioner bliver fratrukket i din efterløn samt muligheden for at optjene skattefri præmie.

Udbetaling Danmark

Udbetaling Danmark kan vejlede dig om alt, der handler om tidlig pension. 

Du kan ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 94, og så kan du bl.a. få hjælp til, hvordan du søger om at overgå til ordningen, hvor meget du vil kunne få udbetalt i tidlig pension og hvad, du kan få udbetalt i kompensationsydelse, hvis du er gået på efterløn før 1. januar 2022 og skiftet til tidlig pension. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.