Vikar og deltidsansat

Du kan typisk få supplerende dagpenge, hvis du får arbejde, der er på mindre end fuld sædvandlig arbejdstid. Forudsætningen er, at du kan påtage dig et fuldtidsjob eller et job med flere timer med dags varsel. I praksis betyder det, at du ikke må være bundet af et opsigelsesvarsel.

Frigørelsesattest

Du skal være aktivt jobsøgende - og du skal kunne påtage dig et anvist arbejde med dags varsel. Får du arbejde på nedsat tid, skal du derfor gøre rede for, hvordan du er ansat ved fx at sende os en kopi af din ansættelseskontrakt. Derudover skal du skrive dine arbejdstimer på dit dagpengekort. 

Hvis du er omfattet af et opsigelsesvarsel i forhold til din arbejdsgiver, skal du sende en frigørelsesattest til BUPL-A senest 5 uger efter, du er blevet omfattet af opsigelsesvarslet. Ellers kan du ikke få supplerende dagpenge. Overholder du ikke 5 ugers-fristen, vil du først kunne få supplerende dagpenge fra den dag, BUPL-A har modtaget frigørelsesattesten. 

Din arbejdsgiver skal skrive under på, at du kan sige jobbet op uden varsel, hvis du finder andet arbejde med flere arbejdstimer. Du er typisk omfattet af et opsigelsesvarsel igennem den overenskomst, du er ansat efter. Men der kan også være tale om en individuel aftale, du har indgået med din arbejdsgiver, eller lovgivning, hvis du fx er omfattet af funktionærloven i dit arbejde.

30 uger med mulighed for forlængelse

Du kan som udgangspunkt få supplerende dagpenge i 30 uger inden for en periode på 104 uger. Men du kan løbende genoptjene retten til nye 30 uger ved at arbejde. Du forbruger af de 30 ugers ret til supplerende dagpenge i de uger, hvor du får supplerende dagpenge, mens du arbejder som lønmodtager. Hvis du har tilladelse til at drive selvstændig virksomhed i ledighedsperioden, forbruger du ligeledes af de 30 uger. 

Genoptjening af retten til supplerende dagpenge

Du genoptjener retten til nye 30 ugers supplerende dagpenge ved at have arbejde i din ledighedsperiode. Hvis du finder arbejde, så du ikke kan få supplerende dagpenge, bliver du belønnet med timer, som du kan bruge til at genoptjene retten til nye 30 ugers dagpenge. 

Du skal opfylde følgende betingelser: 

  • Du har inden for 12 sammenhængende måneder haft 6 måneders arbejde mere end 146 arbejdstimer i hver måned. Arbejdet skal være indberettet til SKAT. 
  • Du har inden for et indkomstår haft en samlet indtægt på mindst 233.376 kroner. Det er en betingelse, at du ikke har modtaget dagpenge i det pågældende indkomstår. 

Forlæng de 30 uger til 42 uger

Hvis du bruger dine 30 uger med ret til supplerende dagpenge op - og har du ikke genoptjent en ny ret - har du mulighed for at forlænge perioden med supplerende dagpenge. Det forudsætter, at du har haft arbejde i et vist omfang. 

Du kan forlænge din ret til supplerende dagpenge med 4 uger, når du: 

  • som månedslønnet har haft mere end 146 løntimer i en måned 
  • som ugelønnet har haft fire ugers arbejde med mere end 34 timer i hver uge 
  • som 14-dageslønnet har haft 2 x 14-dages arbejde med mere end 68 arbejdstimer i hver 14-dagsperiode. 

Du skal have udført arbejdet inden for de seneste 12 måneder, forud for at du bruger dine supplerende dagpenge op. Arbejdet skal være indberettet til SKAT. 

Du kan højest forlænge din ret til supplerende dagpenge med 3 x 4 uger, svarende til i alt 12 ekstra uger. For at få adgang til at forlænge, skal du først have opbrugt din oprindelige 30-ugers ret til supplerende dagpenge. 

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.