Jobsøgning i udlandet

Du har mulighed for at rejse til et andet EØS-land og søge arbejde med danske dagpenge i op til 3 måneder.

​​​​​​Før du rejser 

​​​​Du skal som hovedregel være tilmeldt jobcentret i Danmark mindst 4 uger før afrejse.

Du kan dog søge dispensation for kravet, hvis du ledsager ægtefælle eller samlever, som har overtaget varigt arbejde (mere end 5 uger) eller er påbegyndt en længerevarende uddannelse (mindst 18 måneder) eller skal til en jobsamtale i andet EU-land. Du kan rejse 5 kalenderdage før samtalen.

 

Du skal være tilmeldt jobcentret i det pågældende land en uge inden afrejse. Du skal gemme dokumentation og sende den til BUPL-A, da BUPL-A ikke kan udbetale dagpenge, før dokumentationen er modtaget.

Når du er rejst

Hvis du får arbejde, skal du give besked til BUPL-A. Dine dagpenge ophører, når du begynder i arbejde. Arbejde i udlandet kan også tælle med til optjening af dagpengeret.

Men får du arbejde i et andet EØS-land, kan du som udgangspunkt ikke være medlem af BUPL-A. Derimod skal du forsikres mod arbejdsløshed i det EØS-land, hvor du arbejder. Det er vigtigt at du er korrekt forsikret når du arbejder i udlandet. Ellers kan arbejdet ikke tælle med – og du kan risikere at miste din ret til dagpenge eller efterløn. Kontakt derfor altid BUPL-A, inden du rejser.

Hvis du ikke får arbejde, skal du vende tilbage til Danmark og tilmelde dig i jobcentret som ledig, inden de 3 måneder udløber. Hvis du ikke gør det, mister du retten til dagpenge. Du kan dog få dagpengeretten igen efter 8 ugers arbejde inden for 12 uger. Kontakt BUPL-A for flere detaljer.

Kontakt din lokale fagforening

Har du faglige spørgsmål om løn, arbejdsvilkår og overenskomster, skal du kontakte din lokale fagforening.