Løn og lønforhandling for pædagogiske ledere

BUPL har sammen med fagforeningerne SL og FOA indgået en overenskomst for pædagogiske ledere, der ansættes af kommuner eller af selvejende institutioner. 

Overenskomsten sætter ramme for løn og arbejdsvilkårene. Overenskomsten fastlægger bl.a. arbejdstid, pension, opsigelsesregler, løn under ferie, seniordage, løn under barsel mm. Overenskomsten indeholder også retten til at vælge en tillidsrepræsentant.

En lederstilling har en grundløn, som altid aftales lokalt. De lokale aftaleparter er BUPL's fagforening på den ene side og kommunen eller den selvejende institutions bestyrelse på den anden side. Den samlede løn kan kombineres af grundlønnen, funktionsløn, kvalifikationsløn og resultatløn. Alle lønelementer aftales lokalt.

Værktøj

Tjek dit lønniveau

Forbered din lønforhandling ved at sammenligne dig med andre ledere i samme type stilling som den, du har eller har fået

Guide

Tal om løn til jobsamtalen

Beregner

Lønberegner for frie grundskoler

Bliv medlem

lokal leder
rådgivning

Få kontaktoplysninger til din lokale lederforening ved at angive din arbejdskommune

DEL
SIDEN