Undersøgelse af pædagogers deltagelse i efteruddannelse

Alt for få pædagoger deltager i efteruddannelsesforløb. Det skyldes især en travl og økonomisk presset hverdag i institutionerne, hvor tanken om at tage af sted på efteruddannelse for mange pædagoger ligger fjernt .

Tænker de den alligevel, er de næste tanker straks: At kollegerne derhjemme skal løbe stærkere, at børnene mister vigtig voksenkontakt, og at dagligdagen i institutionen så ikke kan hænge sammen. Og derfor bliver mange hjemme.

BUPL har ønsket at se nærmere på en række forhold om pædagogernes efter- og videreuddannelse. Baggrunden er at vi har kunnet konstatere at en meget stor gruppe af pædagoger ikke deltager i kompetencegivende uddannelse på noget tidspunkt i deres arbejdsliv.

I forbindelse med forskningsprojektet er der blevet produceret følgende publikationer:

I rapporten har forskere fra RUC og UC Sjælland undersøgt pædagogers efter- og videreuddannelse: Hvilke interesser har pædagogerne i efter- og videreuddannelse - og hvilke barrierer er der for deltagelse? 

Rapporten konkluderer blandt andet:
Der mangler solide og troværdige rammer og ressourcer til vikarordninger i forbindelse med personalets deltagelse i efter- og videreuddannelse. Det er helt essentielt at imødekomme problematikken om manglende vikarordninger, da det er den primære barriere for pædagogernes deltagelse i efter- og videreuddannelse

Pædagogernes deltagelse i efter- og videreuddannelse er i de allerfleste tilfælde bundet op på kommunernes prioriteringer og indsatsområder. Det betyder, at institutionernes planlægning trumfes af de kommunale krav, og at den kollektive institutionsudvikling får forrang frem for den individuelle kompetenceudvikling

Institutionslederne har en helt central rolle ift. at skabe en uddannelseskultur på den enkelte institution, sikre motivation og sammenhæng mellem uddannelse og praksis (før og efter et uddannelsesforløb) og for at sikre, at alle medarbejdere tilbydes mulighed for efter- og videreuddannelse.

Pædagogerne er institutions- og kollegialt loyale, og tænker i kollektiv-perspektiv frem for i karriereperspektiv. Den efter- og videreuddannelse, der prioriteres for pædagogerne er i vidt omfang noget, der kommer institutionen som helhed til gode. Det medfører også tendens til ”selvcensur”, hvor pædagogerne fravælger efter- og videreuddannelse for ikke at efterlade kollegaerne med dårlig bemanding.

| Senest opdateret 09-12-2013 |