Efter- og videreuddannelse for pædagoger

Her kan du finde central information om efter- og videreuddannelser der er nært forbundet til det pædagogiske fag.

Er du uddannet pædagog, og ønsker du at efter- eller videreuddanne dig, kan du her få overblik over mulighederne. Du kan læse om uddannelsernes indhold, optagelseskrav, uddannelsessteder, økonomiske forhold m.v.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) er den europæiske målestandard for uddannelsesværdi. 60 ECTS-point svarer til et års uddannelse.
Læs mere om ECTS-point på UddannelsesGuiden.dk

Efteruddannelse er helt korte kursus- og uddannelsesforløb af 1 - 7 ugers varighed. Det kan være enkeltfag eller deltagelse i kortere fagspecifikke kurser. Efteruddannelse tjener primært som en kvalificering af den pædagogiske praksis som du arbejder i.
Læs mere om efteruddannelse

Videreuddannelse er længerevarende uddannelsesforløb, der oftest strækker sig over to til tre år. Det omfatter bl.a. forskellige diplomuddannelser samt master- og kandidatuddannelser. Videreuddannelse har et dobbelt sigte både at kvalificere dig til det pædagogiske arbejde og til nye karrieremuligheder. 

Du kan læse mere om diplom-, master og kandidatuddannelserne ved at klikke i spalten til venstre.


| Senest opdateret 30-10-2014 |