Særligt for lønforhandlere

Her er samlet viden og værktøjer til dig, der sidder med lokale lønforhandlinger. Læs også om behandling af de tvister, der kan opstå i forbindelse med lokal løndannelse.

Hvad koster en lønændring?
Når du sidder i en forhandling og skal finde prisen for en lønændring, kan du slå op i denne lille tabel. Skal du f.eks. se hvad det koster at indgå en aftale om 1, 2 eller 3 løntrin til dine kolleger. Tabellen giver dig et hurtigt overblik. Du finder således den samlede pris inkl. pension og særlig feriegodtgørelse - helt uden selv at skulle regne. Se tabellen pr. 1. juli 2016 (pdf)

Omregning af grundbeløb
I denne tabel kan du finde den aktuelle værdi af grundbeløb angivet i 31/3-2000-niveau.
Se tabel for omberegning af grundbeløb pr. 1. januar 2016 (pdf)

BUPL's løndatabase
I BUPL's løndatabase har du muligheder for at foretage en række lønanalyser for en konkret kommune. Bl.a. er der mulighed for at foretage en analyse af lønudviklingen og lønniveauet for udvalgte personalegrupper. Samtidig er det muligt at sætte denne analyse i forhold til oplysninger fra op til 4 andre - og selvvalgte – kommuner samt i forhold til oplysninger for hele landet. Løndatabasen rummer oplysninger for følgende grupper:

  • Ledere
  • Souschefer / afdelingsledere
  • pædagoger 
  • Pædagogmedhjælpere

Gå til løndatabasen (til og med november 2006)
Gå til den nye løndatabase (fra februar 2007 og frem)

Kommunernes og regionernes løndatakontor
Formålet er at minimere amternes og kommunernes arbejde med at tilvejebringe løn- og personalestatistikker samt - i samarbejde med de fælleskommunale edb-lønsystemer og statslige og kommunale myndigheder - at forestå udvikling og vedligeholdelse af et datagrundlag, som står til rådighed for amter og kommuner, Danmarks Statistik og lignende samt de kommunale lønforhandlende organer.
Besøg hjemmesiden for kommunernes og regionernes løndatakontor

Interesse- og retstvister
Fællesaftale om lokal løndannelse er baseret på, at det lokale system kan løse forhandlings- og aftaleopgaver i tilknytning til løn. Men for at løse de tvister, der uvægerligt vil opstå, er der aftalt et konfliktløsningssystem.
Læs om behandling af henholdsvis interessetvister og retstvister.

| Senest opdateret 14-04-2016 |