Medindflydelse og medbestemmelse

En lokal aftale om medindflydelse og medbestemmelse skal synliggøre, hvordan man som ansat har indflydelse på de beslutninger, der træffes i kommunen vedrørende arbejdsforholdene.

Alle medarbejdere skal enten direkte eller gennem en medarbejderrepræsentant have mulighed for medindflydelse og medbestemmelse på egne arbejdsforhold og på rammerne for arbejdet.

Ledelse og medarbejdere i de enkelte kommuner skal i fællesskab fastlægge, hvad de vil opnå med medindflydelsen og medbestemmelsen, og hvilket indhold der skal være i samarbejdet. Når dette er fastlagt, kan det aftales, på hvilken måde samarbejdet skal struktureres.

| Senest opdateret 22-02-2016 |