Uddannelse for TR

Læs om uddannelsestilbud til BUPL's tillidsrepræsentanter

Lokale kursustilbud for tillidsrepræsentanter og andre former for kurser og temadage finder normalt sted i fagforeningerne rundt om i landet. Du kan læse mere om kursustilbud på hjemmesiden eller i nyhedsbrevene fra din lokale fagforening
Find din fagforening

PUF- Parternes Uddannelsesfælleskab
PUF (Parternes Uddannelsesfællesskab) er et samarbejde mellem KL, Danske Regioner og Forhandlingsfællesskabet om at udvikle og udbyde uddannelser i samarbejde, medindflydelse og medbestemmelse, arbejdsmiljø og lokale forhandlingsforhold til regioner og kommuner. 
Læs om mulighederne for TR-uddannelse gennem PUF


| Senest opdateret 22-02-2016 |