Bliv arbejdsmiljørepræsentant

Hvad vil det sige at være arbejdsmiljørepræsentant? Få svar på, hvilke opgaver og krav der stilles, hvilke muligheder der er, og hvilken støtte du får fra BUPL.

Som arbejdsmiljørepræsentanten har du en central rolle på arbejdspladsen i forhold til at forebygge og løse problemer med arbejdsmiljøet og udvikle et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Som BUPL medlem får du støtte og vejledning til arbejdsmiljøarbejdet.

Overvejer du at blive arbejdsmiljørepræsentant?
Hvis du overvejer at blive arbejdsmiljørepræsentant, er der både en række udfordringer og muligheder i hvervet.

I folderen "Overvejer du at blive arbejdsmiljørepræsentant" kan du læse mere om, hvad det vil sige at være AMR, hvorfor det er et vigtigt hverv, og hvilken form for støtte og konkrete ydelser BUPL stiller til rådighed.

Arbejdsmiljøarbejdet - mange spændende opgaver  
Det kræver viden om arbejdsmiljøet at være Arbejdsmiljørepræsentant. Viden om arbejdsmiljøet får du til at starte med via den obligatorisk 3 dags uddannelse, som din arbejdsgiver skal give dig senest tre måneder efter, du er valgt. 

Herefter kan du f.eks. få kompetenceudvikling  via din kommunes/arbejdsgivers supplerende uddannelse. Din kommune/ arbejdsgiver skal tilbyde dig supplerende uddannelsen hvert år, og du har ret til at deltage i den. Derudover kan du gøre brug af de aktiviteter BUPL stiller til rådighed. Du kan finde din lokale fagforening og læse mere om deres aktiviteter her.

Som arbejdsmiljørepræsentant er din opgave blandt andet at:

  • Have viden om fysisk og psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejde med indsatser for et bedre psykisk arbejdsmiljø
  • Arbejde med at løfte det fysiske arbejdsmiljø
  • Være med til at forebygge sygefravær og arbejdsskader
  • Samarbejde med ledelsen i det daglige
  • Samarbejde med tillidsrepræsentanten
  • Være talerør for dine kollegaer
  • Medvirke til at udarbejde Arbejdspladsvurdering (APV)
  • Medvirke til at afholde den årlige arbejdsmiljødrøftelse

Arbejdsmiljørepræsentanten udgør sammen med lederen den lokale arbejdsmiljøgruppe. I skal sammen arbejde for at forebygge og udvikle arbejdsmiljøet. Derudover er der mange udfordringer, som også er en opgave for tillidsrepræsentanten, for eksempel i forhold til samarbejde om det psykisk arbejdsmiljø i institutionen.

Når du som arbejdsmiljørepræsentant skal arbejde med arbejdsmiljøet, er det først og fremmest med udgangspunkt i lovgivningen. Der stilles en række krav til, hvordan det fysiske og psykiske arbejdsmiljø skal være.

Du kan læse mere om arbejdsmiljø og opgaver i BUPL's folder "Det daglige arbejdsmiljøarbejde".

Valgt som arbejdsmiljørepræsentant
Alle medarbejdere på institutionen kan blive valgt til arbejdsmiljørepræsentant. Du bliver som udgangspunkt valgt for en to årig periode.
Læs mere om valg af arbejdsmiljørepræsentant

Hvis du er valgt eller genvalgt til arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt, at du indsender oplysningerne om valget til BUPL. Oplysningerne er vigtige for, at BUPL kan give dig den bedste støtte.

Oplys BUPL om dit valg via denne formular 

Derudover skal din kommune/ arbejdsgiver have besked om valget, da de blandt andet er ansvarlige for din uddannelse til arbejdsmiljørepræsentant.

Viden om arbejdsmiljøet
Find viden om arbejdsmiljøforhold og gode værktøjer, I kan bruge i jeres institutioner:

Videncenter for arbejdsmiljø har lavet en særlig hjemmeside til nye arbejdsmiljørepræsentanter.

Spørg BUPL
Hvis du har spørgsmål om det at være arbejdsmiljørepræsentant, om valg til arbejdsmiljørepræsentant eller arbejdsmiljøarbejdet i din institution eller kommune, kan du kontakte din lokale fagforening.
Find din fagforening 

| Senest opdateret 11-11-2015 |