Arrangementer for valgte og ansatte i BUPL

Kursus: Læring og kompetenceudvikling – Voksenpædagogisk grundforløb (Diplommodul)

09-10-17

For Fællestillidsrepræsentanter, valgte og ansatte i fagforeningerne. Startdato: 28/8-17, Tilmeldingsfrist: 1. juli 2017

Diplommodul: Ledelse og forhandlinger i politisk styrede organisationer

24-10-17

Et forløb for dig, der er FTR, valgt eller ansat i fagforeningerne. Du er en erfaren forhandler, men har ikke tidligere har deltaget i tilsvarende forløb - eller du ønsker at tage et valgmodul i Diplom i ledelse. Startdato: 26/9-17, Tilmeldingsfrist: 1/7-17

Diplommodul: Ledelse og coaching

05-12-17

Et forløb for dig, der er FTR, valgt eller ansat i fagforeningerne. Du ønsker at styrke din samtale teknik i dit fagpolitiske lederskab og arbejde inden for den organisatoriske ramme og kontekst. Eller ønsker at tage et valgmodul i Diplom i Ledelse. Startdato: 10/1 2018 Tilmeldingsfrist: 1/10-17

Introhøjskole 2018

22-01-18

Introhøjskolen er et mødested for de nyvalgte i BUPL, hvor deltagerne introduceres til deres eget opgavefelt og får mulighed for fagpolitiske drøftelser med BUPL’s landsle-delse og andre nyvalgte fra hele landet. På Introhøjskolen får du inspirerende og fakta baserede oplæg fra kompetente oplægsholdere.

Kursus: Fagpolitisk ledelse – strategisk ledelse og analyse!

06-02-18

Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller ansat i BUPL og har brug for analyseredskaber og viden om strategisk ledelse i dit daglige hverv.

FTR-Træf 2018

22-03-18

Du er fællestillidsrepræsentant eller fællestillidsrespræsentantansvarlig i fagforeningen og ønsker at beskæftige dig med aktuelle politiske temaer og få ny viden og indsigt og skabe netværk.

Arbejdsmiljøindsatsen - strategiske håndtag og handlemuligheder

16-05-18

Kurset er for dig der er fællestillidsrepræsentant eller fællesarbejdsmiljørepræsentant, politisk valgt eller ansat. Kurset er for dig, som vil have overblik over de største arbejdsmiljøudfor-dringer, og viden om, hvordan du kan handle på forskellige niveauer.

Kursus: Fagpolitisk ledelse – ledelse i grupper og netværk

13-09-18

Du er fællestillidsrepræsentant, faglig sekretær eller har fagpolitisk ledelsesansvar og er nysgerrig på, hvilke teorier, metoder og redskaber, der kan hjælpe dig som fagpolitisk leder.