Arbejdsmiljørepræsentantens redskaber

Her er samlet en række relevante redskaber til dit arbejde som AMR.

Pjece: Arbejdspladsvurdering, 4 hæfter
APV-mappen er tænkt som et arbejdsredskab i vuggestuer, børnehaver, 0-6 års institutioner, skolefritidsordninger, fritidshjem og klubber.

Pjece: Det daglige arbejdsmiljø
Pjecen indeholder viden om arbejdsopgaver og arbejdsvilkår for arbejdsmiljøgrupper i børneinstitutioner. Elementer som indeklima, støj, belysning, pladsforhold, ergonomi, psykisk arbejdsmiljø, brandsikkerhed og legepladssikkerhed.

Pjece: Indretning af arbejdspladser til undervisere
Gode fysiske rammer er afgørende, når undervisere skal levere undervisning af høj kvalitet. Guiden kan blandt andet bruges, hvis skolen skal indrette flere arbejdspladser på grund af mere tilstedeværelse på skolen.

Pjece: Støj i daginstitutioner
Vejledningen er et værktøj for institutioner, arbejdsmiljøorganisationen og for arbejdsgivere, der ønsker at gøre en indsats for at nedbringe støjen i daginstitutioner. De gode råd bygger på konkrete erfaringer fra daginstitutioner rundt om i Danmark.

Pjece: Undgå arbejdsulykker - fra arbejdsmiljoweb.dk
Vejledningen henvender sig til alle, der har ansvar og opgaver i forbindelse med at forebygge arbejdsulykker. Det gælder i særlig grad ledere, arbejdsmiljøkonsulenter og medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen.

Hvis du har brug for at kontakte Arbejdstilsynet, kan du læse mini-guiden, der giver dig gode råd til, hvordan du forbereder dig inden du tager kontakt.
Se gode råd, når du skal kontakte Arbejdstilsynet

Se flere publikationer om arbejdsmiljø.

Gå til Arbejdsmiljø og læs om blandt andet arbejdspladsvurdering og trivsel.

| Senest opdateret 22-11-2013 |