Udgivelser om velfærd


En undersøgelse af vilkårene i de almene daginstitutioner for arbejdet med børn og unge, der har særlige behov.

Pædagoger styrker børns trivsel, udvikling og læring. Vi har med denne pjece kortlagt forskningen.

En analyse af samtlige kommuners udmøntning af 500 mio. kr. til kvalitetsløft af dagtilbud.

Pjecen "Rettidig omsorg - en tidlig pædagogisk indsats betaler sig" er produceret af BUPL til KL's børnetopmøde 2010. Pjecen beskriver "rettidig omsorg" på en række pædagogiske områder ud fra forskning og eksempler og appellerer til, at pædagoger bruges som en ressource i forhold til udsatte børn og familier.
| Senest opdateret 04-12-2013 |