Gråzonebørn

Gråzonebørn
Pris: 0 kr.
Her kan du gratis hente og læse Gråzonebørn i pdf-version

Resumé

Pjecen 'Gråzonebørn' er en undersøgelse af vilkårene i de almene daginstitutioner for arbejdet med børn og unge, der har særlige behov.

Undersøgelsen viser blandt andet, at størstedelen af institutionerne oplever, at der er kommet flere børn med særlige behov i institutionerne i de seneste 3-5 år.
Godt 14 procent af de indskrevne børn vurderes på undersøgelsestidspunktet, at have særlige behov.

Undersøgelsen er delt op i førskoleområdet og i skolebørnsområdet.
På førskoleområdet er det kun knap en tredjedel af de børn der har særlige behov, der udløser ekstra ressourcer til institutionens arbejde, og på skoleområdet er det kun 8 procent af børnene med særlige behov, der udløser ekstra ressourcer.

Manglen på ressourcer har en negativ betydning for institutionernes muligheder for at planlægge og gennemføre pædagogiske forløb - både for de børn der har særlige behov, og for de børn, der har almindelige behov.

Pjecen er udgivet af BUPL i januar 2010.